Екип

Хората, които поставят нашите основи

Диляна
Божинова

Директор

Водещо в работата ми е коректното отношение към всеки един от семейството на нашето училище – дете, родител, преподавател. Държа на честните, почтени и открити отношения. Те дават сигурност и са гаранция, че всички ще бъдат спокойни, щастливи и мотивирани в това, което правят.
Изключително принципен човек съм, умея да изслушвам другите и да работя в екип. Вярвам, че всеки в нашата общност е значим. Трийсетгодишният ми опит на директор ме научи да бъда търпелива. В същото време се стремя работата да тече плавно и всичко да се случва навреме.
Мотивира ме любовта към децата и удовлетворението от техните постижения. Това ме кара да търся предизвикателства и да гледам винаги напред. Щастлива съм от успехите на нашите ученици. Зареждам се когато видя, че разговорите ми с тях са им помогнали да направят крачка към постигането на тяхна лична цел.

Антоанета
Календерова

академичен директор

Вярвам, че всяко дете има необятен потенциал, който може да бъде развит в различни посоки. Убедена съм, че единствената граница, която човек има, е тази, която сам си начертае. Затова насърчавам децата да си поставят високи цели и им помагам да повярват, че могат да ги постигнат. Умея да общувам с тях по начин, който ги кара да се чувстват истински личности.
Като ръководител съм изключително търпелива и подкрепяща. Насърчавам колегите си да предизвикват себе си всеки ден и ги мотивирам да дават най-доброто, на което са способни.
За да бъдеш мотивиращ учител и ръководител, особено важен е личният пример. Предавам своя ентусиазъм и любов към работата си и на децата, и на учителите. За мен работата е кауза – знам, че с нея допринасям за това, светът да бъде по-добър.

Емилиана
Желязкова

директор начален етап

Моята професия е моята мечта и всеки ден отивам на работа (все още казвам „на училище“) с огромно желание. Днешните деца са изключително информирани, търсещи, питащи и често пъти те са тези, които ни водят напред. Ние пък ги вдъхновяваме за нови знания, за това да повярват в себе си и да бъдат силни личности, защото те са бъдещето на света. Важни са не само академичните знания, а това децата да се научат да си помагат, да се подкрепят, да бъдат добри, усмихнати и щастливи.
Това, което дават децата на нас – учителите, човек не може да открие в никоя друга професия. Дори и в труден момент – с прегръдка или с пламъка в очичките си, те ни дават сили да продължаваме напред. Моментите на удовлетворение са безброй – като този, в който получаваш ябълка с етикетче „Обичам ви, мис!“ или емоцията при среща с някогашен ученик, който се върне след години, за да каже „Благодаря“.

Христина
Атанасова

директор прогимназиален етап

Опитвам се да покажа на децата, че си заслужава да вложиш всичко, на което си способен, в това, което правиш, и след това добрите резултати няма да закъснеят. Аз самата много обичам работата си на учител, упорита съм и не пестя усилията си. Влагам 100% от себе си.
Това, което казвам на по-младите колеги е, че ако се стремиш към децата, насърчаваш ги и вярваш в техните способности и те ще бъдат открити в отношението си към теб.
Децата са прекрасни! Обожавам да бъда сред тях, защото са усмихнати и изпълнени със слънце и оптимизъм. Няма друга професия в света, в която работният процес (за нас това е учебната година) започва с усмивки и цветя и завършва по същия начин. Прекрасно е да виждаш как всяка следваща година децата порастват и се променят и си удовлетворен от това, на което си ги научил.

Миглена
Илиева

директор гимназиален етап

Преподавам английски език повече от 20 години. В работата си с децата се стремя да ги науча не просто на лексика и граматически структури, а да им предам своето отношение към езика и културата, свързана с него, да ги мотивирам да развиват и да обогатяват себе си в този процес.  
За мен изучаването на езици винаги се асоциира с начина на мислене, с желанието за развитие и със стремежа за свобода и независимост, които всеки млад човек носи у себе си. Днес този стремеж често се свързва и с желанието на гимназистите да продължат образованието си в чуждестранни университети или да търсят кариерно развитие в големи международни компании. Каквито и да са мотивите им, се зареждам от тяхното удовлетворение от постиганатите цели. Гордея се, че съм част от процеса на трансформация на мечтите в реалност!

Евгения
Граматикова

директор детска градина

Да съм учител е предизвикателство, което ме кара да бъда по-добра, по-смела и по-земна. Вярвам в силата на обичта към децата и към знанието и вълшебствата, които тя предизвиква. Вярвам, че едно дете и един учител могат да променят света и че тази промяна се нарича BRITANICA Park School. Защото отношението, любовта и знанията, вложени в училището, са резултат от дългогодишна работа и сътрудничество на всички нива – учители-екип, учители-ученици, учители-родители.
В двайсетгодишния ми опит като учител научих, че колегите могат да забравят какво си им показал, но никога няма да забравят как си им помогнал. Родителите могат да забравят какво си направил за децата им, но няма да забравят, че си ги научил на упоритост и постоянство. Учениците могат да забравят какво си казал, но няма да забравят как си ги карал да се чувстват. Защото ученето е отношение към другия, към себе си и към света.

Десислава
Папазова

административен мениджър

Работата ми винаги е била свързана с комуникация с клиенти. Но в BRITANICA Park School имам възможност да работя с родители и деца, което едновременно е огромно предизвикателство и е невероятно удовлетворяващо.
Динамиката е безкрайна, защото всеки родител е различен свят, съставен от много различни очаквания, мечти и надежди, но всички те имат нещо общо – искат най-доброто образование, най-добрата среда за децата си и най-доброто бъдеще.
Да съм част от процеса, в който едно дете постепенно разгръща пълния си потенциал и да виждам усмивката и емоцията в очите на родителите, е незаменимо.