Прием

Процедура по кандидатстване

С отварянето на вратите BRITANICA Park School има възможността да обяви прием за учебната 2019/2020 година на ученици от 1-ви до 10-и клас. Заявления за кандидатстване ще се приемат до попълване на свободните места.

Приемът в BRITANICA Park School включва няколко етапа:

Първи етап на кандидатстване

1. Задание

Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на детето/ученика да открива решения (problem-solving).

  • Задание Зоологическа градина (за 1-2 клас) – проверяваме креативността и въображението
  • Задание Майката Земя (за 3-7 клас) – проверяваме критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението да открива решения
  • Задание Изсичането на тропическите гори в Конго (за 8-10 клас) – проверяваме умението да се откриват решения, критичното и аналитичното мислене

2. Проект, направен от детето, който е значим за него. Проектът може да бъде построен научен модел, брошура, колаж, поема, видео проект, музикално представяне, рисунка или друго. Искаме да видим пример за креативност и отдаденост. Може да бъде изпратен под формата на снимка, текст, презентация, видео, линк към проект или друго.

* Отнася се само за прием в начално училище и прогимназия.

3. Попълнено заявление от родителя

4. Академична справка или копие от бележник

В зависимост от възрастовата група, в която попада Вашето дете, Вие трябва да изтеглите съответните документи (Заявление и Задание) и да ги изпратите попълнени заедно с избран от Вас проект и академична справка(или бележник) на имейл: priem@britanica-parkschool.bg След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика. Видове тестване спрямо класа:

1. За 1-ви клас – тест за училищна готовност, тест по английски език и събеседване

2. За 2-ри клас – логически тест, тест по английски език и събеседване

3. За 3-7 клас – логически тест, тест за определяне на най-изявените типове интелигентност на детето, тест по английски език и събеседване

4. За 8-10 клас – тест по английски език, тест по български език и математика и събеседване

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина

Заявления за предучилищната група ще се разглеждат отново след 15.02.2020 г. ако не са попълнени местата.

*Група Toddlers ще има само в базата ни в Гео Милев. За повече информация http://thecastle.bg/

Изтеглете документа и го изпратете, след като го попълните, на имейл:
priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*

Изпратете следните четири документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  • избран от Вас проект
  • копие на академична справка

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
Благодарим Ви!

* Документите за кандидатстване са за деца, на които им предстои да са в 1-ви или 2-ри клас.

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Изпратете следните четири документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  • избран от Вас проект
  • копие на академична справка (или бележник)

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

* Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да учат в някои от класовете от 3-ти до 7-и.

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  • копие на академична справка (или бележник)

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

* Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8-и, 9-и или 10-и клас.