Прием

Процедура по кандидатстване

Приемът за учебната 2021/2022 в BRITANICA Park School започна на 14.01.2021 г. Заявления за кандидатстване ще се приемат и преди тази дата, но документите ще бъдат разгледани след официалния старт.  Изключение правят деца на възраст за първи клас, чиито заявления се разглеждат от 15.10.2020 г. Приемът ще бъде осъществен спрямо класиране след 14.01.2021 г. 

Първи етап на кандидатстване

1. Попълнено заявление от родителя

2. Задание

Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на детето/ученика да открива решения (problem-solving).

 • Задание Зоологическа градина (за 1-2 клас) – проверяваме креативността и въображението
 • Задание Майката Земя (за 3-7 клас) – проверяваме критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението да открива решения
 • Задание Изсичането на тропическите гори в Конго (за 8-10 клас) – проверяваме умението да се откриват решения, критичното и аналитичното мислене

3. Проект, направен от детето, който е значим за него. Проектът може да бъде построен научен модел, брошура, колаж, поема, видео проект, музикално представяне, рисунка или друго. Искаме да видим пример за креативност и отдаденост. Може да бъде изпратен под формата на снимка, текст, презентация, видео, линк към проект или друго.

В зависимост от възрастовата група, в която попада Вашето дете, Вие трябва да изтеглите съответните документи (Заявление и Задание) и да ги изпратите попълнени заедно с избран от Вас проект и академична справка(или бележник) на имейл: priem@bps-edu.org След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва индивидуална среща с родителите. На нея бихме искали да ни разкажете малко повече за Вас и Вашето дете и как си представяте обучението му в BRITANICA Park School. Ще имате възможност да получите отговор на важни за Вас въпроси.

Трети етап на кандидатстване

Третият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика. Видове тестване спрямо класа: 1. За Предучилищна група и 1. клас – тест за училищна готовност и социални умения, събеседване 2. За 2.-10. клас – тест по английски език, тест по български език, тест по математика и събеседване  

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина

– Поради големия интерес към Предучилищната група за учебната 2021/2022 година, приемаме документи от 15.10.2020 г.

– Приемът се осъществява на база класиране след 14.01.2021 г.

Изтеглете документа и го изпратете, след като го попълните, на имейл:
priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект
 • Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за деца, на които им предстои да са в 1-ви или 2-ри клас.

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да учат в някои от класовете от 3-ти до 7-и.

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Изпратете следните два документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8-и, 9-и или 10-и клас.