Прием

Процедура по кандидатстване

Първи етап на кандидатстване

1. Попълнено заявление от родителя

2. Задание

Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на ученика да открива решения (problem-solving).

  • Задание Зоологическа градина (за 1.-2. клас) – проверяваме креативността и въображението
  • Задание Майката Земя (за 3.-7. клас) – проверяваме критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението да открива решения
  • Задание Изсичането на тропическите гори в Конго (за 8.-10. клас) – проверяваме умението да се откриват решения, критичното и аналитичното мислене

3. Проект, направен от ученика, който е значим за него. Проектът може да бъде построен научен модел, брошура, колаж, поема, видео проект, музикално представяне, рисунка или друго. Искаме да видим пример за креативност и отдаденост. Може да бъде изпратен под формата на снимка, текст, презентация, видео, линк към проект или друго.

В зависимост от възрастовата група, в която попада Вашето дете, Вие трябва да попълните съответните документи (Заявление и Задание) и да ни изпратите избрания от Вас проект* и академична справка (или бележник) на имейл: priem@bps-edu.org

След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

* Моля, имайте предвид, че изготвянето на проект не е част от процедурата по кандидатстване за прием в 11. клас по програмата IB Diploma Programme.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва индивидуална среща с родителите. На нея бихме искали да ни разкажете малко повече за Вас и Вашето дете и как си представяте обучението му в BRITANICA Park School. Ще имате възможност да получите отговор на важни за Вас въпроси.

Трети етап на кандидатстване

Третият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика, които се провеждат след заплатена административна такса от 200 евро. Видове тестване спрямо класа:
1. За Предучилищна група и 1. клас – тест за училищна готовност и социални умения, събеседване
2. За 2.-10. клас – тест по английски език, тест по български език, тест по математика и събеседване.

За прием в 11. клас по програмата IB Diploma Programme кандидатът полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по формат CAE на Cambridge / C1. С него се провежда и интервю в изпитния ден.
 

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина

Приемът за 2-ра предучилищна група за учебната 2023/2024 г. приключи и не приемаме документи. Отворен е приемът за 1-ва подготвителна група.

Прием в 1-ва подготвителна (трета) група

След 01.10.2022 г. започваме да разглеждаме документи за Прием за учебната 2023/2024 г. на деца, родени през 2018 г.
Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което може да намерите по-долу.
2. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема, и родителите.
3. Пробен ден/дни с бъдещия ученик след заплатена административна такса от 200 евро.
4. Сключване на договор и заплащане на първа вноска и административна такса спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни след излезлите резултати от пробния ден.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*

Прием в 1-ви клас

Приемът на заявления за 1. клас през учебната 2023/2024 година приключи.

Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което можете да намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите по e-mail след попълване на Заявление за прием.
3. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема, и родителите.
4. Събеседване с детето през месец декември след заплатена административна такса от 200 евро.
5. Приемът на деца приключва при запълване на местата.
6. Сключване на договор и заплащане на първа вноска спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни след излезлите резултати от изпита.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
Благодарим Ви!

Прием във 2. клас – след 15.02.2023 г. само при наличие на свободни места.

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Необходими документи за прием:
1. Попълнено заявление за кандидатстване, което ще намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите по e-mail след изпращане на Заявление за кандидатстване.
3. Избран от Вас проект на детето, с което се чувствате горди. Може да го изпратите на priem@bps-edu.org.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Приемът за учебната 2023/2024 учебна година е открит.

Необходими документи за прием в гимназията на BRITANICA Park School:
1. Попълнено Заявление за кандидатстване, което можете да намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите на e-mail след изпращане на Заявление за кандидатстване.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

* Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8., 9. или 10. клас.

Кандидатстване за прием в 11 клас – IB Diploma Programme

Необходими документи за кандидатстване за IB Diploma Programme в BRITANICA Park School

1. Попълнен формуляр за кандидатстване.

Попълни Заявление

Download Application

2. Мотивационно писмо на английски език.
3. Академична справка за 8. и 9. клас, както и резултатите от първи срок на 10. клас.

Процедура по прием:
– Попълване на Заявление за кандидатстване
– Изпращане на следващите документи на имейл: priem@bps-edu.org
– Индивидуална среща с кандидата и неговото семейство в училището.
– Кандидатът полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по формат CAE на Cambridge / C1. С него се провежда и интервю в изпитния ден.
– Решение за прием в рамките на 5 работни след изпита на база резултатите от изпитите и представянето на кандидата в интервюто и мотивационното писмо.