Прием

Процедура по кандидатстване

Приемът за учебната 2020/2021 в BRITANICA Park School е открит. Заявления за кандидатстване ще се приемат до попълване на свободните места.

Приемът в BRITANICA Park School включва няколко етапа:

Първи етап на кандидатстване

1. Попълнено заявление от родителя

2. Задание

Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на детето/ученика да открива решения (problem-solving).

 • Задание Зоологическа градина (за 1-2 клас) – проверяваме креативността и въображението
 • Задание Майката Земя (за 3-7 клас) – проверяваме критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението да открива решения
 • Задание Изсичането на тропическите гори в Конго (за 8-10 клас) – проверяваме умението да се откриват решения, критичното и аналитичното мислене

3. Проект, направен от детето, който е значим за него. Проектът може да бъде построен научен модел, брошура, колаж, поема, видео проект, музикално представяне, рисунка или друго. Искаме да видим пример за креативност и отдаденост. Може да бъде изпратен под формата на снимка, текст, презентация, видео, линк към проект или друго.

В зависимост от възрастовата група, в която попада Вашето дете, Вие трябва да изтеглите съответните документи (Заявление и Задание) и да ги изпратите попълнени заедно с избран от Вас проект и академична справка(или бележник) на имейл: priem@britanica-parkschool.bg След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика. Видове тестване спрямо класа:

1. За 1. клас – тест за училищна готовност и събеседване

2. За 2.-10. клас – тест по английски език, тест по български език, тест по математика и събеседване

 

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина

– Местата за предучилищната ни група вече са запълнени.

– Поради големия интерес отваряме още една първа група.

– Група Toddlers ще има само в базата ни в Гео Милев. За повече информация http://thecastle.bg/

Изтеглете документа и го изпратете, след като го попълните, на имейл:
priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*

Изпратете следните четири документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект
 • Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за деца, на които им предстои да са в 1-ви или 2-ри клас.

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Изпратете следните четири документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да учат в някои от класовете от 3-ти до 7-и.

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@britanica-parkschool.bg

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8-и, 9-и или 10-и клас.