Прием

Процедура по кандидатстване

Първи етап на кандидатстване

1. Попълнено заявление от родителя

2. Задание

Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на детето/ученика да открива решения (problem-solving).

 • Задание Зоологическа градина (за 1.-2. клас) – проверяваме креативността и въображението
 • Задание Майката Земя (за 3.-7. клас) – проверяваме критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението да открива решения
 • Задание Изсичането на тропическите гори в Конго (за 8.-10. клас) – проверяваме умението да се откриват решения, критичното и аналитичното мислене

3. Проект, направен от детето, който е значим за него. Проектът може да бъде построен научен модел, брошура, колаж, поема, видео проект, музикално представяне, рисунка или друго. Искаме да видим пример за креативност и отдаденост. Може да бъде изпратен под формата на снимка, текст, презентация, видео, линк към проект или друго.

В зависимост от възрастовата група, в която попада Вашето дете, Вие трябва да изтеглите съответните документи (Заявление и Задание) и да ги изпратите попълнени заедно с избран от Вас проект* и академична справка(или бележник) на имейл: priem@bps-edu.org

След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

* Моля, имайте предвид, че изготвянето на проект не е част от процедурата по кандидатстване за прием в 11. клас по програмата IB Diploma Programme.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва индивидуална среща с родителите. На нея бихме искали да ни разкажете малко повече за Вас и Вашето дете и как си представяте обучението му в BRITANICA Park School. Ще имате възможност да получите отговор на важни за Вас въпроси.

Трети етап на кандидатстване

Третият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика. Видове тестване спрямо класа: 1. За Предучилищна група и 1. клас – тест за училищна готовност и социални умения, събеседване 2. За 2.-10. клас – тест по английски език, тест по български език, тест по математика и събеседване.

За прием в 11. клас по програмата IB Diploma Programme кандидатът полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по формат CAE на Cambridge / C1. С него се провежда и интервю в изпитния ден.
 

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина

Приемът на заявления за Предучилищна група за учебната 2023/2024 година започна на 1 ноември 2022 г.
Групите за учебната 2022/2023 година са запълнени.

Изтеглете документа и го изпратете, след като го попълните, на имейл:
priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*

Местата в 1. клас за учебната 2022/2023 година са запълнени.

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект
 • Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за деца, на които им предстои да са в 1-ви или 2-ри клас.

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Изпратете следните три документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

 • избран от Вас проект

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да учат в някои от класовете от 3-ти до 7-и.

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Местата в 10. клас за учебната 2022/2023 година са запълнени.

Изпратете следните два документа за кандидатстване на имейл:

priem@bps-edu.org

Изтегли Заявление

Изтегли Задание

  Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

  Благодарим Ви!

  * Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8-и, 9-и или 10-и клас.

Кандидатстване за прием в 11 клас – IB Diploma Programme

Изпратете последващите документи на имейл:

priem@bps-edu.org

1. Попълнен формуляр за кандидатстване

Изтегли Заявление

Download Application

2. Мотивационно писмо на английски език
3. Академична справка за 8. и 9. клас, както и резултатите от първи срок на 10. клас

Процедура по прием:
– Изпращане на съответните документи на имейл: priem@bps-edu.org
– Индивидуална среща с кандидата и неговото семейство в училището.
– Кандидатът полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по формат CAE на Cambridge / C1. С него се провежда и интервю в изпитния ден.
– Решение за прием в рамките на 5 работни след изпита на база резултатите от изпитите и представянето на кандидата в интервюто и мотивационното писмо.