Прием

Процедура по кандидатстване

Първи етап на кандидатстване

Попълнено заявление от родителя – може да намерите формата по-долу на страницата.

След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща със семейството.

Втори етап на кандидатстване

Вторият етап на кандидатстване включва индивидуална среща с родителите. На нея ще имате възможност да получите отговор на важни за Вас въпроси, да разберете повече за целите и живота на училището ни, както и да ни разкажете малко повече за Вас и Вашето дете.

Трети етап на кандидатстване

Третият етап на кандидатстване включва събеседване и тестване на ученика.  Изпитите се провеждат след заплатена административна такса от 220 евро. Видове тестване спрямо класа:

1. За Предучилищна група и 1. клас – тест за училищна готовност и социални умения, събеседване;
2. За 2.-10. клас – тест по английски език, тест по български език, тест по математика и събеседване по предварително направено ЗАДАНИЕ.

Задание: Целта на специалните задания е да проверим до каква степен са развити критичното мислене, аналитичното мислене, креативността и умението на ученика да открива решения (problem-solving). Условията на заданието ще получите по имейл след изпращането на заявление за прием (етап едно).

За прием в 11. клас по програмата IB Diploma Programme кандидатът:

  1. Изпраща мотивационно писмо на priem@bps-edu.org
  2. Полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по форма Cambridge CAE (C1)
  3. Явява се на интервю

Благодарим за Вашия интерес към BRITANICA PARK SCHOOL

Нашият процес за прием е създаден с цел да ни разкрие потенциала на Вашето дете и да ни покаже до каква степен семейството и детето ще допринесат за разнообразието в нашата общност.

Кандидатстване за прием в детска градина


Приемът на документи за първа (деца, родени през 2019 г.) и втора предучилищна група (деца, родени през 2018г.)
за учебната 2024/2025 година започва на 24.10.2023г.

Приемът на документи за Първа група (деца, родени през 2021 г.) за учебната 2024/2025 г. започва на 06.02.2024г.

Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което може да намерите по-долу.
2. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема, и родителите.
3. Пробен ден/дни с бъдещия ученик след заплатена административна такса от 220 евро.
4. Сключване на договор и заплащане на първа вноска и административна такса спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни след излезлите резултати от пробния ден.

Детската градина на BRITANICA Park School не разполага с яслена група и не приемаме деца, родени след 2021 г.
Учебната година започва на 01.09 и приключва в края на май (с опция за летни месеци при нас). Август е почивен месец.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 1-2 клас*


Приемът на заявления за 1. клас през учебната 2024/2025 година започва на 09.10.2023г.

Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което можете да намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите по e-mail след попълване на Заявление за прием.
3. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема, и родителите.
4. Събеседване с детето през месец декември след заплатена административна такса от 200 евро.
5. Приемът на деца приключва при запълване на местата.
6. Сключване на договор и заплащане на първа вноска спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни след излезлите резултати от изпита.

Прием за 2.клас ще обявим само при свободни места.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.
Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 3-7 клас*

Необходими документи за прием:
1. Попълнено заявление за кандидатстване, което ще намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите по e-mail след изпращане на Заявление за кандидатстване.
3. Избран от Вас проект на детето, с което се чувствате горди. Може да го изпратите на priem@bps-edu.org.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

Кандидатстване за прием в 8-10 клас*

Приемът на документи за учебната 2024/2025 учебна година започва на 02.01.2024 г.

Необходими документи за прием в гимназията на BRITANICA Park School:
1. Попълнено Заявление за кандидатстване, което можете да намерите по-долу.
2. Попълнено Задание, което ще получите на e-mail след изпращане на Заявление за кандидатстване.

Попълни Заявление

Моля, имайте предвид, че заявленията се разглеждат по реда на получаване. След разглеждане на документите ще се свържем с Вас за уговаряне на среща за събеседване и тестване.

Благодарим Ви!

* Документите за кандидатстване са за ученици, на които им предстои да са в 8., 9. или 10. клас.

Кандидатстване за прием в 11 клас – IB Diploma Programme

Необходими документи за кандидатстване за IB Diploma Programme в BRITANICA Park School

1. Попълнен формуляр за кандидатстване.

Попълни Заявление

Download Application

2. Мотивационно писмо на английски език.
3. Академична справка за 8. и 9. клас, както и резултатите от първи срок на 10. клас.

Процедура по прием:
– Попълване на Заявление за кандидатстване
– Изпращане на следващите документи на имейл: priem@bps-edu.org
– Индивидуална среща с кандидата и неговото семейство в училището.
– Кандидатът полага изпити по БЕЛ, математика и английски език по формат CAE на Cambridge / C1. С него се провежда и интервю в изпитния ден.
– Решение за прием в рамките на 5 работни след изпита на база резултатите от изпитите и представянето на кандидата в интервюто и мотивационното писмо.