Среща с нас

BRITANICA Park School вярва, че личният контакт с родителите на всяко дете, което иска да учи при нас, е първата важна крачка към създаване на доверие. Това ще допринесе за изграждане на устойчива и ползотворна връзка между Вас и нас, така че заедно да се погрижим детето Ви да получи най-доброто.  За да се срещнете с нас, моля, изтеглете Заявление за прием оттук и го изпратете попълнено на имейл: priem@britanica-parkschool.bg Попълненото заявление ни е необходимо преди срещата ни с Вас, за да можем да се подготвим за нея и тя да бъде максимално ефективна за Вас и Вашето дете. *За прием в предучилищна група се попълва Заявление за прием в детската градина. Записването за 2020/2021 учебна година започва на 14.01.2021 г.

Допълнителна информация

Разберете повече за нашата иновативна програма:

Запознайте се с нашите финансови условия:

Кандидатствайте за прием в BRITANICA Park School: