Среща с нас

BRITANICA Park School вярва, че личният контакт с родителите на всяко дете, бъдещ наш ученик, е първата важна крачка към създаване на доверие. Това допринася за изграждане на устойчива и ползотворна връзка между Вас и нас. Ще имаме възможност да отговорим на въпросите Ви и ще Ви запознаем детайлно с визията, методите и изискванията на училището ни. Важно е всяка от страните да намери бъдещ партньор при избора си. За да се срещнете с нас, моля, изтеглете Заявление за прием оттук и го изпратете попълнено на имейл: priem@bps-edu.org 

Попълненото заявление ни е необходимо преди срещата ни с Вас, за да можем да се подготвим за нея и тя да бъде максимално ефективна.

Допълнителна информация

Разберете повече за нашата иновативна програма:

Запознайте се с нашите финансови условия:

Кандидатствайте за прием в BRITANICA Park School: