Защо BRITANICA Park School

Ние от BRITANICA Park School вярваме, че нашите деца биха се справили най-добре с академичния процес, ако учат и живеят в еко среда, даваща им възможност да развиват собствения си потенциал. Точно затова превърнахме в мисия създаването на училище от ново поколение, което да съчетава висококонкурентното образование с алтернативни и иновативни методики на обучение, развиващи личните качества на нашите деца.

В BRITANICA Park School нашите ученици:

  • учат по иновативна образователна методика
  • усещат семейна и топла атмосфера, в която усвояват знания и живеят здравословно
  • разполагат с парков двор и еко среда, в които да учат, творят и играят
  • се намират в стимулираща среда, в която развиват ангажираност и отговорност за собствения си успех

Обучението в BRITANICA Park School предоставя на учениците нещо много повече от академични знания, необходими за справяне с държавния образователен стандарт. Нашето училище ги надгражда чрез иновативна програма, откриваща и развиваща индивидуалния талант на детето, отговаряща на динамичната среда, в която живеем.