Защо BRITANICA Park School

Ние от BRITANICA Park School вярваме, че нашите деца биха се справили най-добре с академичния процес, ако учат и живеят в еко среда, даваща им възможност да развиват собствения си потенциал. Точно затова превърнахме в мисия създаването на училище от ново поколение, което да съчетава висококонкурентното образование с алтернативни и иновативни методики на обучение, развиващи личните качества на нашите деца.

Децата на BRITANICA Park School ще имат:

  • Иновативна образователна методика
  • Семейна и топла атмосфера, в която да усвояват знания и живеят здравословно
  • Парков двор и еко среда, в които да учат, творят и играят
  • Стимулираща среда, в която да развият ангажираност и отговорност за собствения си успех

Обучението в BRITANICA Park School ще предоставя на учениците нещо много повече от академични знания, необходими за справяне с държавния образователен стандарт. Нашето училище ги надгражда чрез иновативна програма, откриваща и развиваща индивидуалния талант на детето, отговаряща на динамичната среда, в която живеем.