Финансови условия

Детска Градина
Училище

1. Административна такса

Административната такса е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документи и административни дейности по тях. За подготвителна група се включва и тест по английски език. Заплаща се само при първоначално записване на детето в детската градина. Административната такса е в размер на 50 евро.

2. Годишна такса

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма
 • Обучение по етикет
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска)
 • Медицинска грижа
 • Педагогическа грижа
 • Първоначално обследване от логопед (за деца, навършили 5 години). Извършва се след разрешение от родителя.
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни дейности за децата от първа група: йога, танци, театрална работилница, вокална група
 • Допълнителни дейности за децата от втора и трета група: йога, танци, театрална работилница, вокална група, ателие “Глинено зрънце”
 • Посещение на галерии и театри, както и на туристически и природни обекти в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (тенис, плуване, айкидо, художествена гимнастика)
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години)
 • Занимания с логопед
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение във ферма, занимание в селскостопански двор, туристически занимания и др.)

3. Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по българските образователни изисквания, книжки и учебен комплект по английски език. Стойността се определя за всяка учебна година.

През учебна 2019/2020 година такса учебни ресурси е 200 евро.

4. Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 4-годишна възраст, спрямо графика на учениците от BRITANICA Park School (от 15.09.2019 г. до 31.05.2020 г.). Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт е на стойност 1 290 евро с ДДС, начислява се към годишната такса и се  заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок.  При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 25% от цената.

5. Отстъпки

За всяко следващо дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Група Възраст Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
Toddlers 2,5-годишни 9 месеца 5 310 евро 2 x 2 655 евро 1 х 1 710 евро 8 х 450 евро
Първа група 3-4 годишни 9 месеца 5 310 евро 2 x 2 655 евро 1 х 1 710 евро 8 х 450 евро
Втора група 4-5 годишни 9 месеца 5 310 евро 2 x 2 655 евро 1 х 1 710 евро 8 х 450 евро
Трета група 5-6 годишни 9 месеца 5 310 евро 2 x 2 655 евро 1 х 1 710 евро 8 х 450 евро
Подготвителна група 6-7 годишни 9 месеца 5 865 евро   2 x 2 933 евро 1 х 1 692 евро 8 х 522 евро

 

*При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.

1. Административна такса

Административната такса е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документите за кандидатстване, тестване, събеседване и последващи административни дейности. Заплаща се само при първоначално записване на детето в нашето училище. Административната такса е в размер на 100 евро.

2. Годишна такса

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма
 • Медицинска грижа
 • Педагогическа грижа
 • Обследване от логопед (за деца от 1-ви до 4-ти клас)
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни активности спрямо класа
 • Посещение на галерии и театри, както и на туристически и природни обекти в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт и танци
 • Ски училище и лагери
 • Екскурзии
 • Театрален, музикален и арт клуб
 • Занимания с логопед

3. Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно и включва стойността на учебните помагала по българските образователни изисквания, книги и учебен комплект по английски език. Таксата се определя за всяка учебна година.

През учебната 2019/2020 година такса учебни ресурси е 350 евро.

4. Хранене

В училищната кафетерия се предлага междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска. Предлагат се две обедни менюта. Изборът на меню може да бъде направен от родителя или от самия ученик. За всеки ученик се създава индивидуален акаунт, който се захранва от родителя спрямо нуждите на детето. Кафетерията е отворена в рамките на учебния ден и учениците имат възможност да се възползват от предлаганите допълнителни храни и напитки.

5. Изпити към Cambridge Assessment

Спрямо нивото на владеене на английски език учениците се явяват задължително на следните изпити към Cambridge:

 • Cambridge Pre A1 Starters
 • Cambridge A1 Movers
 • Cambridge A2 Key
 • Cambridge B1 Preliminary for Schools
 • Cambridge B2 First for Schools
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency

*Изпитите към Cambridge Assessment се заплащат допълнително.

6. Транспорт

Услугата се предлага спрямо графика на учениците от BRITANICA Park School през учебната година. По време на училищни и грипни ваканции не се предлага транспортна услуга.

Такса транспорт са начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт е на стойност 1 290 евро, като се начислява към годишната такса и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 25% от цената.

7. Отстъпки

За всяко следващо дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Клас Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
1 – 4 клас 16.09. – 29.05. 5 900 евро 2 х 2 950 евро 1 х 1 728 евро 8 х 522 евро
5 – 6 клас 16.09. – 15.06. 5 900 евро 2 х 2 950 евро 1 х 1 728 евро 8 х 522 евро
7 клас 16.09. – 30.06. 5 900 евро 2 х 2 950 евро 1 х 1 728 евро 8 х 522 евро
8 – 11 клас 16.09. – 30.06. 4 500 евро 2 х 2 250 евро 1 х 1 500 евро 8 х 375 евро
12 клас 16.09. – 15.05. 4 500 евро 2 х 2 250 евро 1 х 1 500 евро 8 х 375 евро

 

*При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.