Финансови условия

Детска градина
Училище

1. Административна такса.

Административната такса е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документи, административни дейности по тях и процедурата по прием на детето (дни на отворените врати, участие в занимания и тестови задачи – готовност за детската градина). Заплаща се по банков път преди пробните дни на детето в детската градина. Административната такса е в размер на 220 евро.

2. Годишна такса.

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма
 • Обучение по етикет
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска)
 • Медицинска грижа
 • Педагогическа грижа
 • Първоначално обследване от логопед (за деца, навършили 5 години). Извършва се след разрешение от родителя.
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни дейности за децата от първа група: йога, танци, театрална работилница, вокална група
 • Допълнителни дейности за децата от втора и трета група: йога, танци, театрална работилница, вокална група, ателие “Глинено зрънце”
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, айкидо, художествена гимнастика) – само при условия извън епидемична обстановка
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години) – само при условия извън епидемична обстановка
 • Занимания с логопед
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически занимания и др.)

3. Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по българските образователни изисквания, книжки и учебен комплект по английски език. Всички материали за часовете и дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2024/2025 година такса учебни ресурси е 450 евро.

4. Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от BRITANICA Park School (от 15.09.2024 г. до 31.05.2025 г.). Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса.

5. Отстъпки

За всяко следващо дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Годишна учебна такса в евро за учебната 2024/2025 година по групи

Група Възраст Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
Първа група 3-4 годишни 9 месеца 9 770 евро 2 x 4 885 евро 1 х 2 570 евро 8 х 900 евро
Втора група 4-5 годишни 9 месеца 9 770 евро 2 x 4 885 евро 1 х 2 570 евро 8 х 900 евро
Трета група 5-6 годишни 9 месеца 9 770 евро 2 x 4 885 евро 1 х 2 570 евро 8 х 900 евро
Подготвителна група 6-7 годишни 9 месеца 11 151 евро   2 x 5 575,5 евро 1 х 2 551 евро 8 х 1 075 евро

*При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.

1. Административна такса.

Тя е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документите за кандидатстване, тестване, събеседване и последващи административни дейности. Заплаща преди явяване на изпити от страна на детето. Административната такса е в размер на 220 евро.

2. Годишна такса.

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма в часовете по английски език
 • Втори чужд език от 5-и клас
 • Медицинска грижа
 • Обследване от логопед (за деца от 1-ви до 4-ти клас)
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни активности спрямо класа (например ателиета, спортове и други)
 • Посещение на галерии и театри, както и на туристически и природни обекти в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Дейности, предлагани след 16:30 ч. – само в условия извън епидемична обстановка
 • Ски училище и лагери – само в условия извън епидемична обстановка
 • Екскурзии извън град София
 • Занимания с логопед

3. Учебни ресурси.

Такса Учебни ресурси се заплаща еднократно в началото на всяка учебна година. Тя включва:

 • учебници и учебни помагала по българските образователни изисквания
 • учебници и учебни помагала по английски език
 • книги по български и английски език
 • учебен комплект по втори чужд език (за учениците от 5-и до 12-и клас)
 • всички допълнителни помагала, необходими на децата през учебната година
 • извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания и други
 • тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително изкуство

Таксата се определя за всяка учебна година. За 2024/2025 учебна година такса Учебни ресурси е 500 евро.

4. Хранене.

В училищната кафетерия се предлага междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска. Изборът на меню може да бъде направен от родителя или от самия ученик. За всеки ученик се създава индивидуален акаунт, до който получавате достъп в началото на учебната година чрез персонално потребителско име и парола. Чрез портала можете да заявявате, променяте, следите и заплащате храната на Вашето дете. Храната се заплаща в края на всеки месец.

5. Изпити за сертификат по чужди езици*

Спрямо нивото на владеене на английски език учениците се явяват задължително на следните изпити към Cambridge:

 • Cambridge Pre A1 Starters
 • Cambridge A1 Movers
 • Cambridge A2 Key
 • Cambridge B1 Preliminary for Schools
 • Cambridge B2 First for Schools
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап се явяват и на международни изпити по немски (Goethe-Zertifikat) или испански език (DELE). *Изпитите към Cambridge Assessment, DELE и Goethe-Zertifikat се заплащат допълнително.

6. Транспорт.

Услугата се предлага съобразно графика на учениците от BRITANICA Park School от началото до края на учебната година спрямо заповедта на МОН. По време на училищни и грипни ваканции не се предлага транспортна услуга. Такса Транспорт се начислява и заплаща допълнително към Годишната такса.

7. Отстъпки.

За второ дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата Годишна такса за обучение.  За трето и всяко следващо дете от семейството се начислява 10% отстъпка към неговата Годишна такса за обучение.

Годишна такса в евро за 2024/2025 учебна година по класове

Клас Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
1. – 2. клас 15.09. – 31.05. 11 151 евро 2 х 5 575,50 евро 1 х 2 551 евро 8 х 1 075 евро
3. – 7. клас 15.09. – 31.05./15.06./30.06. 10 667 евро 2 х 5 333,50 евро 1 х 2 667 евро 8 х 1 000 евро
8. – 12. клас 15.09. – 30.06. 9 480 евро 2 х 4 740 евро 1 х 2 080 евро 8 х 925 евро

  * При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.