Финансови условия

Детска градина
Училище

1. Административна такса

Административната такса е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документи, административни дейности по тях и процедурата по прием на детето (дни на отворените врати, участие в занимания и тестови задачи – готовност за детската градина). Заплаща се само при първоначално записване на детето в детската градина. Административната такса е в размер на 150 евро.

2. Годишна такса

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма
 • Обучение по етикет
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска)
 • Медицинска грижа
 • Педагогическа грижа
 • Първоначално обследване от логопед (за деца, навършили 5 години). Извършва се след разрешение от родителя.
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни дейности за децата от първа група: йога, танци, театрална работилница, вокална група
 • Допълнителни дейности за децата от втора и трета група: йога, танци, театрална работилница, вокална група, ателие “Глинено зрънце”
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, айкидо, художествена гимнастика) – само при условия извън епидемична обстановка
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години) – само при условия извън епидемична обстановка
 • Занимания с логопед
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически занимания и др.)

3. Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по българските образователни изисквания, книжки и учебен комплект по английски език. Всички материали за часовете и дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година.

През учебната 2022/2023 година такса учебни ресурси е 300 евро.

4. Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от BRITANICA Park School (от 15.09.2022 г. до 31.05.2023 г.). Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се  заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок.  При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 25% от цената.

5. Отстъпки

За всяко следващо дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Годишни учебни такси в евро за учебната 2022/2023 година

Група Възраст Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
             
Първа група 3-4 годишни 9 месеца 7 200 евро 2 x 3 600 евро 1 х 1 920 евро 8 х 660 евро
Втора група 4-5 годишни 9 месеца 7 200 евро 2 x 3 600 евро 1 х 1 920 евро 8 х 660 евро
Трета група 5-6 годишни 9 месеца 7 200 евро 2 x 3 600 евро 1 х 1 920 евро 8 х 660 евро
Подготвителна група 6-7 годишни 9 месеца 8 200 евро   2 x 4 100 евро 1 х 2 120 евро 8 х 760 евро

*При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.

1. Административна такса

Административната такса е еднократна и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за разглеждане на документите за кандидатстване, тестване, събеседване и последващи административни дейности. Заплаща се само при първоначално записване на детето в нашето училище. Административната такса е в размер на 150 евро.

2. Годишна такса

Годишната такса включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания
 • Обучение по английска програма в часовете по английски език
 • Втори чужд език от 5-и клас
 • Медицинска грижа
 • Обследване от логопед (за деца от 1-ви до 4-ти клас)
 • Годишна застраховка “Злополука”
 • Допълнителни активности спрямо класа (например ателиета, спортове и други)
 • Посещение на галерии и театри, както и на туристически и природни обекти в град София

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Дейности, предлагани след 16:30 ч. – само в условия извън епидемична обстановка
 • Ски училище и лагери – само в условия извън епидемична обстановка
 • Екскурзии извън град София
 • Занимания с логопед

3. Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно в началото на всяка учебна година. Тя включва:

 • учебници и учебни помагала по българските образователни изисквания
 • учебници и учебни помагала по английски език
 • книги по български и английски език
 • учебен комплект по втори чужд език (за учениците от 5-и до 12-и клас)
 • всички допълнителни помагала, необходими на децата през учебната година
 • извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания и други
 • тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително изкуство

Таксата се определя за всяка учебна година. През учебната 2022/2023 година такса учебни ресурси е 370 евро.

4. Хранене

В училищната кафетерия се предлага междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска. Изборът на меню може да бъде направен от родителя или от самия ученик. За всеки ученик се създава индивидуален акаунт, до който получавате достъп в началото на учебната година чрез персонално потребителско име и парола. Чрез портала можете да заявявате, променяте, следите и заплащате храната на Вашето дете. Храната се заплаща в края на всеки месец.

5. Изпити за сертификат по чужди езици*

Спрямо нивото на владеене на английски език учениците се явяват задължително на следните изпити към Cambridge:

 • Cambridge Pre A1 Starters
 • Cambridge A1 Movers
 • Cambridge A2 Key
 • Cambridge B1 Preliminary for Schools
 • Cambridge B2 First for Schools
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап се явяват и на международни изпити по немски (Goethe-Zertifikat) или испански език (DELE).

*Изпитите към Cambridge Assessment, DELE и Goethe-Zertifikat се заплащат допълнително.

6. Транспорт

Услугата се предлага спрямо графика на учениците от училището през учебната година. По време на училищни и грипни ваканции не се предлага транспортна услуга.

Такса транспорт са начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт за учебната 2022/2023 година се начислява към годишната такса и се заплаща на две вноски (преди началото на всеки срок) или на месечна база (първа вноска – до 5 дни след подписване, всяка следваща вноска до първо число на всеки следващ месец). При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 25% от цената.

7. Отстъпки

За второ дете от семейството се начислява 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. 

За трето и всяко следващо дете се начислява 10% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. 

Годишни учебни такси в евро за учебната 2022/2023 година

Клас Продължителност на обучението Плащане на пълна такса Плащане на две вноски Месечно заплащане*
1. клас 15.09. – 31.05. 8 200 евро 2 х 4 100 евро 1 х 2 120 евро 8 х 760 евро
2. клас 15.09. – 31.05. 7 860 евро 2 х 3 930 евро 1 х 2 100 евро 8 х 720 евро
3. – 7. клас 15.09. – 31.05./15.06./30.06. 7 690 евро 2 х 3 845 евро 1 х 2 090 евро 8 х 700 евро
8. клас 15.09. – 30.06. 7 100 евро 2 х 3 550 евро 1 х 1 900 евро 8 х 650 евро
9. клас 15.09. – 30.06. 6 700 евро 2 х 3 350 евро 1 х 1 740 евро 8 х 620 евро
10. клас 15.09. – 30.06. 6 590 евро 2 х 3 295 евро 1 х 1 870 евро 8 х 590 евро
11. – 12. клас 15.09. – 30.06./15.05. 6 000 евро 2 х 3 000 евро 1 х 1 600 евро 8 х 550 евро

*При месечно заплащане първоначалната вноска за обучение е по-висока, а останалата част от сумата се разпределя на 8 равни вноски.