Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви са необходимите документи за прием в началното училище, прогимназията и гимназията на BRITANICA Park School?

Първият етап от процеса по кандидатстване се състои от следните елементи:

1. Специално задание, целящо да оцени критичното мислене на децата Степента на трудност на заданията зависи от възрастта на детето, както и класа, за който кандидатства. Изтегля се тук:

https://britanica-parkschool.bg/apply/

2. По желание се изпраща проект (само за прием в начално училище и прогимназия) на тема, от която се интересува Вашето дете. Може да бъде под формата на брошура, колаж, видео, рисунка и други.
3. Попълнено заявление от родителя. Задължително се попълват всички полета в него.
4. Академична справка или копие от бележник

Целият набор от документи (задание, проект, заявление, академична справка/копие от бележник) трябва да изпратите на имейл:

priem@bps-edu.org

След разглеждане на апликацията ще се свържем с Вас за уговаряне на среща с родителите.

Вторият етап от кандидатстването представлява лична среща и събеседване с ученика, както и полагане на изпити по БЕЛ, математика и английски език. Повече може да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/apply/

Какви са необходимите документи за прием в детската градина на BRITANICA Park School?

Необходимо е да изтеглите заявление от “Кандидатстване за прием в детска градина” тук:

https://britanica-parkschool.bg/apply/

Изтеглете документа и го изпратете, след като го попълните, на имейл

priem@bps-edu.org.

Каква е образователната методика, по която се обучават децата в детската градина на BRITANICA Park School?

Детската ни градина е сред първите в България, които прилагат проектно-базираното обучение в подготвителните групи. Тематичните проекти обединяват както знанията на децата, така и уменията им да са самостоятелни и креативни.
Чрез създаване и представяне на проекти правим крачка към това децата да осмислят и оценяват наученото.
Вярваме, че освен чуждия език, правилното изразяване и мислене на майчиния също е от ключово значение за успешното развитие на всяко дете.
Извършваме ежедневните дейности на двата езика – български и английски, насърчавайки любознателността на детето в различни ситуации.

Каква е образователната методика, по която се обучават децата в началното училище, прогимназията и гимназията в BRITANICA Park School?

Иновативната ни образователна методика се състои от три ключови модела на обучение.

– Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary Approach)
Обучението чрез интегриране на различни теми от един предмет в друг е базирано на метода интердисциплинарни или междупредметни връзки, което прави учебния процес ефективен и съдържателен.

– Обучение, базирано на проекти (Project-based Learning)
Чрез този метод на обучение учениците имат възможността да разрешават различни проблеми, като приемат предизвикателства или предлагат възможни подобрения. Така те научават повече по учебните теми и стигат до алтернативни решения чрез проучвания, генериране на идеи и експериментиране в реални условия или такива близки до реалността.

– Дизайн мислене (Design Thinking)
Чрез методологията на дизайн мисленето (Design Thinking) децата прилагат творчески подход при търсенето на идеи като така по-ефективно разбират, анализират и подбират решение на проблема. Основата на дизайн мисленето е емпатията: съпричастност, поставяне на мястото на другия и помощ. Така се концентрираме върху човека и неговите истински нужди.

Повече информация можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/innovative/

Мога ли да преместя детето си в BRITANICA Park School в средата на учебната година?

Да, можете да преместите детето си в BRITANICA Park School и в средата на учебната година. За да го направите, детето следва да премине през вече установения процес по кандидатстване. Той се състои от провеждане на пробен ден, по време на който ще положи изпити за определяне на нивото по български език, английски език и математика. Ако ученикът покрива изискванията за знания, натрупани от първия учебен срок, ще продължи със следващия етап от кандидатстването.

Предлага ли се транспорт за учениците в училището и детската градина на BRITANICA Park School?

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст.
Услугата се извършва от транспортна фирма „Ролита“ и се предлага спрямо графика на учениците от училището през учебната година. По време на училищни и грипни ваканции не се предлага транспортна услуга.
Такса транспорт са начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт за учебната 2022/2023 е на стойност 1 850 евро, като се начислява към годишната такса и се заплаща на две вноски (преди началото на всеки срок) или еднократно до 01.09.2022 г.
При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 25% от цената.

Каква храна се предлага в детската градина на BRITANICA Park School?

Осигуряваме на децата здравословна храна, приготвена на място и отговаряща на всички стандарти за качество и хигиена, а храненията са организирани по 5 пъти дневно:
– сутрешна закуска;
– две междинни закуски – плод или зеленчук;
– обяд – на обяд децата могат да избират между първо и второ ядене или да си вземат и двете. Осигурени са и допълнителни порции;
– следобедна закуска.

На разположение на децата има food corner, винаги зареден с пресни плодове и зеленчуци, от които могат да си взимат каквото пожелаят.
Повече информация можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/the-castle/

Каква храна се предлага за учениците в началното училище, гимназия и прогимназия?

В училищната кафетерия на BRITANICA Park School се приготвя на място здравословна храна: сутрешна междинна закуска – плод, обяд и следобедна закуска. За да си вземат избраните от кафетерията продукти, децата ще използват специална чип гривна, а поръчлата се прави предварително през портала за родители. Заплаща се еднократно всеки месец спрямо консумацията на детето.
Също така, децата могат да носят и своя храна от вкъщи в кутия за обяд, която да похапват в отворените пространства в сградата, в кафетерията на училището или в обособените зони за почивка в двора.

Повече информация за началното училище можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/primary-school/


Повече информация за прогимназията можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/secondary-school/


Повече информация за гимназията можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/high-school/

Какво е работното време на BRITANICA Park School?

Учебният ден в детската градина
Децата могат да влязат в зоната на детската градина в 8:00 часа.
Програмата започва в 8:30 часа и продължава до 17:30 часа.
Повече информация за детската градина можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/the-castle/

Учебният ден в началното училище
Учебният ден започва в 08:00 часа и приключва в 16:30 часа. След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.
Повече информация за началното училище можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/primary-school/

Учебният ден в прогимназията
Учебните часове започват в 8:00 часа. В три от дните на седмицата учебният ден завършва в 16:30 часа, а в другите два – в 14:30 часа.
След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.
Повече информация за прогимназията можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/secondary-school/

Учебният ден в гимназията
Учебните часове започват в 8:00 часа. В три от дните в седмицата учебният ден завършва в 16:30, а в другите два – в 14:30 часа.
След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.
Повече информация за прогимназията можете да прочетете тук:

https://britanica-parkschool.bg/high-school/

Кога започва учебната година в BRITANICA Park School?

Началото на учебната година за учениците от 1. до 12. клас в BRITANICA Park School е в съответствие с изискванията на МОН, т.е. 15-и септември.

*За децата от детската градина учебната годината стартира от 1-ви септември.

Кога приключва учебната година в BRITANICA Park School?

Учебната година за учениците от 1. до 12. клас приключва в сроковете, установени от МОН:
– 1. – 3. клас – 29 май
– 4. – 6. клас – 16 юни
– 7. – 11. клас – 30 юни
– 12. клас – 14 май
*За децата от детската градина учебната година приключва на 31 май.

Какво представлява сливането между BRITANICA и DRITA?

BRITANICA Park School е резултат от съвместното желание и амбиция на две образователни институции с доказан във времето авторитет и опит – BRITANICA и DRITA, да създадат здравословна и силно мотивираща среда за учениците. С новия изключително модерен кампус – съчетаващ традиции и иновации, основателите на BRITANICA Park School целят да възпитат у децата не само любов към ученето, но и любов към природата.

Има ли общежитие за учениците на BRITANICA Park School?

Не предлагаме настаняване в общежитие за нашите ученици.

Следва ли BRITANICA Park School програмата, одобрена от МОН, и каква диплома получават учениците?

BRITANICA Park School е акредитирано по българското законодателство училище и следва учебната програма на МОН. Всички ученици получават диплома за завършен начален етап, прогимназиален етап и гимназиален (първи и втори) етап, съответно диплома за завършено средно образование в България.
През втори гимназиален етап (11. и 12. клас) учениците ни се обучават и по международната IB програма и имат възможност освен българска, да получат и международна IB диплома.