Заедно спортуваме

В BRITANICA Park School стимулираме децата да водят активен и здравословен живот. • Разнообразни спортни дейности. • Спортна зала по стандартите на FIBA.