Иновативна образователна методика

Представете си свят, в който се учим от децата на свобода и неподправеност, вместо да ги ограничаваме и слагаме в рамки. Представете си училище със специално изградена образователна среда, която разгръща творческия потенциал и въображението на всяко дете, а процесът на учене носи радост и развива индивидуалните възможности. За да постигнем всичко това в BRITANICA Park School, в нашата иновативна образователна методика залагаме основно на три ключови модела на обучение.

Поставяме фокус на учебния процес чрез:

· Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary approach)
· Обучение, базирано на проекти (Project-based learning)
· Дизайн мислене (Design Thinking)

Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary Approach)
Обучението чрез интегриране на различни теми от един предмет в друг е базирано на метода интердисциплинарни или междупредметни връзки, което прави учебния процес ефективен и съдържателен. Това помага на учениците да изградят цялостен образ за темата, върху която работят. Така например часовете по музика, география и български език и литература се преплитат и това взаимодействие им позволява да бъдат активни участници, да разберат и затвърдят материала по-добре.

Обучение, базирано на проекти (Project-based Learning)
Чрез този метод на обучение учениците имат възможността да разрешават различни проблеми, като приемат предизвикателства или предлагат възможни подобрения. Така те научават повече по учебните теми и стигат до алтернативни решения чрез проучвания, генериране на идеи и експериментиране в реални условия или такива, близки до реалността. Ние окуражаваме учениците да търсят идеи и решения на въпросите си, като използват разнообразни източници на информация като книги, интернет, както и да се допитват до експерти. Обучението, базирано на проекти, дава възможност на учениците да развият различни умения. Те тренират критичното и аналитичното си мислене, креативността и уменията си за разрешаване на казуси. Чрез екипната работа и сътрудничеството с другите членове на нашата общност учениците развиват и своите социални умения. Така успяваме да разгърнем техния потенциал, като ги предизвикваме да търсят и да намират решения.
Например през учебната година децата трябва да създадат свой празник, като измислят какви са историята и традициите зад него, както и да направят уеб страница или брошура по темата. Друг пример е как те трябва да създадат най-стабилния мост, като проучат и преценят какви техники и материали да използват. Или да съставят инфографика относно разпределянето на месечния бюджет за храна в даден район.
Още по време на приема предизвикваме децата да развиват умения за разрешаване на казуси и ги поставяме в условията на обучението, базирано на проекти.

Дизайн мислене (Design Thinking)
За да могат да достигнат до креативни решения, за учениците е необходимо да разглеждат проблемите като възможности. Чрез методологията на дизайн мисленето (Design Thinking) децата прилагат творчески подход при търсенето на идеи, като развиват емпатия към човека и разбиране за контекста на проблема, така че да могат да анализират и подберат възможно най-доброто решение. Основата на дизайн мисленето е емпатията: съпричастност, поставяне на мястото на другия и помощ. Така се концентрираме върху човека и неговите истински нужди, независимо от ограниченията и препятствията, с които можем да се сблъскаме.
Дизайн мисленето (Design Thinking) е следващата стъпка след обучението, базирано на проекти, което надгражда и позволява на учениците да осмислят и оценят създаденото и наученото от тях. Включването на този тип оценяване по време на различни задачи им дава възможност да си отговорят на въпроси като “Как се справих? Какво бих подобрил следващия път? Какво бих променил? Как бих го развил?”.
Учим децата на емпатия, която им помага да анализират и разрешават различни казуси, поставяйки човека на преден план.