Развиваме любопитството на децата

С четвъртокласниците ни продължаваме да развиваме умението да говорим пред публика и да изграждаме презентационни умения. Използвайки любознателността и естествения стремеж на децата да опознават света около тях, им дадохме възможност сами да изберат тема, която искрено ги вълнува за своя Curiosity Project.

В продължение на месец те търсиха най-интересните факти, събираха информация и оформяха презентациите си на английски. В процеса на работа децата се подкрепяха и насърчаваха взаимно и с вълнение очакваха представянето си пред своите съученици и родители. Сериозната им подготовка и ентусиазма им си проличаха по време на представянето, а публиката беше искрено ангажирана и подкрепи презентаторите с аплодисменти.

Децата си бяха избрали помощници, които да работят с техниката за презентиране, сред своите другарчета и по време на часа се справиха в екип и съвсем самостоятелно, като разчитаха на учителя си само за кураж! А награя родителите също бяха “изпитани” по разнообразните теми от урока и се оказа, че благодарение на интересното представяне сред тях има много отличници.