Най-новите читатели на библиотеката

Добре дошли в света на книгите, скъпи първокласници! Така приветствахме най-малките ни ученици, които получиха официално своите читателски карти за училищната библиотека. Децата научиха за историята на книгите, какво трябва да бъде отношението им към тях и колко много ни дава съприкосновението с писаното слово!

На добър час, малки читатели, бъдете ненаситни в откриването на нови светове през прозорците, които се отварят между кориците на всяка нова книга, до която се докоснете!