В часовете по английска литература прилагаме Design Thinking

С учениците от 11. клас на BRITANICA Park School работихме по темата „Франкенщайн“ в часовете по английска литература в продължение на 3 седмици. Разделени на 3 екипа, децата изследваха историята, гледната точка и вътрешните противоречия на основните герои от романа. Всеки екип изработи постер и подготви презентация, посветена на главен персонаж – The Monster Frankenstein,Victor Frankenstein и Robert Walton.

След презентацията в дискусията на английски език повдигнахме въпроси като:

? До каква степен носим отговорност за нещата, които създаваме?
? В кой момент самото дете поема отговорност за действията си, а не родителят?
? Как ще реагирате, ако станете свидетел на ситуация в училище, в която някой е отхвърлен от останалите?

Отговорите на тези търсения открихме по метода на дизайн мисленето. С учениците разглеждахме проблемите като възможности и заедно обсъдихме решения, които да са възможно най-добрите за всички страни в различен контекст, който разгледахме. Същевременно такива активности помагат на децата да развият разбиране и емпатия не само към човека отсреща, но и към различни ситуации, така че и извън класната стая да могат да приложат тези качества на практика.