Баща на наш ученик подари на децата преживяване в Археологическия музей

Бащата на нашия ученик от 5. клас Самуил – Светослав Димитров, подари на всички ученици от BRITANICA Park School билети за посещение в Националния археологически институт с музей при БАН, в което е включена и лекция от уредник на музея.

Благодарим на щедрия дарител за този голям жест, свързан с преживяване и образование! С него той дава възможност на децата да се запознаят отблизо с миналото и да видят на живо артефакти, за които учат в часовете по история. Така те свързват абстрактната представа от прочетеното в учебниците и видяното във филмите с реалните експонати от нашето минало и получават най-точна представа за историческата действителност. Историята е вълнуваща и увлекателна, когато четеш и слушаш за нея, но още по-въздействаща е, когато се докосваш директно до материалните свидетелства на времето!

Музея вече посетиха петите и осмите класове. По специално изготвен график, съобразен с учебната програма, предстои всички наши деца да видят съкровищата, изложени в залите. Освен експонати от постоянната екзпозиция, в която се намират съдове от Вълчитрънското златно съкровище, съкровищата от Луковит и Николаево и много други впечатляващи скъпоценни предмети, учениците разгледаха и временните изложби „До портите на княжеския двор – съкровища от Велики Преслав“ и „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“.

Особено интересна за децата е зала „Трезор“. В нея те се докосват до предмети с особено художествено и историческо значение, датиращи от периода от късноброзовата/ранножелязната епоха до късната античност. Образците дават възможност на учениците да си създадат ясна представа за изключителното културно наследство, завещано ни от нашите предци.