Седмокласниците ни учиха във възрожденска класна стая

Какво е било усещането на децата, които за пръв прекрачват прага на класната стая през Възраждането, изпитаха учениците от седмите класове на BRITANICA Park School в Националния исторически музей. Те се пренесоха в миналото и преживяха един учебен час от онова време.

Всеки от класовете влезе в реалистична възстановка на класна стая от 19. век. Децата заеха местата си зад чиновете, писаха кирилските букви с пръсти върху пясък, с въглен и с мастило и перо. Показаха колко много са научили за процесите, свързани с развитието на занаятчийството, търговията и образованието през изключително важния период от нашата история, като отговаряха активно на въпросите на Валентина Петрова, ръководител „Музейно-образователна дейност“ в НИМ.

Тя бе облечена в типична рокля, съответстваща на епохата, за да изиграе ролята на учителка, излязла сякаш от училището, описано от Иван Вазов в „Под игото“. Госпожа Петрова показа на децата предметите, свързани с тогавашните методи на обучение, а нашите ученици й разказаха това, което са научили в часовете си по история за народните будители – създателите на първите училища, учебници, вестници и списания, и за революционните ни дейци.

Всяко от децата можеше да влезе в ролята на учител, който държи дървена показалка и показва буквите на дъската или раздава някогашните поощрителни и наказателни табели с надписи: „Внимателенъ“, „Любезенъ“, „Непослушенъ“. Някои от седмокласниците се престрашиха да изпробват специално направената клетка, намираща се под учителската катедра, в която са били затваряни най-непослушните деца. Децата научиха много любопитни неща – че на всеки от дългите чинове е бил назначаван „чин-началник“ и как точно по-големите са помагали на по-малките при модерния за времето си взаимоучителен метод, дошъл от Великобритания. Учениците бяха искрено развълнувани и същевременно погълнати от всичко около себе си.

Така нашите деца учат чрез преживяване, при което запаметяват информацията възможно най-образно, детайлно и трайно. Това е основната цел на проекта ни „Час в музея“, по който работим по история, български език и литература и изобразително изкуство.

Гордеем се с нашите часове в музея, те са неделима част от програмата на BRITANICA Park School – каза учителката по история мис Хриси. – В тях правим проучвания, обобщения на взетия материал и дори се изпитваме. Това не са просто събития от извънкласна дейност, в които учениците само слушат лекция от екскурзовод и разглеждат витрините, оставайки пасивни наблюдатели. Напротив, в „Час в музея“ те са активни действащи лица, главни герои. Попълват специални работни листове, като сами събират с информация за артефактите, които виждат, работят по групи, представят данните пред съучениците си или, както беше днес, са поставени в реална обстановка. Имат възможност да бъдат учени и буквално да се докосват до историята чрез истинските паметници на миналото. Да развият определена култура на общуване и поведение в тези пространства. Получават увереност, че може да се учи навсякъде, по всяко време и по много различни начини!“

Часът във възрожденската класна стая бе и най-интересният, финален, етап на нашия интердисциплинарен проект, посветен на Възраждането. Вече ви разказахме как в продължение на месец децата изучаваха Българското възраждане не само в часовете по история, но и в тези по литература, музика и спорт. Така те се запознаха с творчеството и биографиите на възрожденски автори, рецитираха техни стихове, откриха исторически събития, отразени в художествената литература.

Търсиха информация в учебници и сайтове и изработваха постери, с които да представят дейци на движението за светско образование и църковна независимост. Пяха възрожденски песни, а в спортната зала усвоиха стъпките на правото хоро. Всичко, което научиха, децата показаха на специално представление в училище. Те сами създадоха интериора за него, като с помощта на надписи, постери и други материали, на сцената в кафетерията на BRITANICA Park School обособиха местата, свързани с народната пробуда: училище, читалище, книгопродавница и чаршия.

Проектът е пример и за начина на прилагане и ефекта от метода Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary Approach) – един от иновативните подходи, на които залагаме в BRITANICA Park School. Чрез него, като интегрираме една и съща тема в различни учебни дисциплини, помагаме на учениците да си изградят цялостна представа по темата (в случая – една историческа епоха), да я разгледат от различни ъгли и да научат възможно най-много за нея. Така децата стават мотивирани и любопитни търсачи на информация, които подхождат аналитично и творчески към материала и неусетно и с лекота порастват на знания.

 

“Час в музея” – галерия

Валентина Петрова от НИМ разказа на учениците за образованието през Възраждането.

Децата писаха с различни архаични материали.

 

Представлението в училище – галерия

Учениците подготвиха в клас постерите и табелите за представлението, посветено на Възраждането, събирайки информация от книги, учебници и сайтове.

Сцената в кафетерията на BRITANICA Park School се превърна във възрожденска чаршия с училище, читалище и книгопродавница, на която децата представиха големите личности на Възраждането.