Екоексперт от WWF в BRITANICA Park School

Мат Ларсън-Доу – мениджър Образование от WWF-Великобритания, ни гостува днес в BRITANICA Park School. Той представи пред нашия екип модерни ресурси и методи за екологично образование, разработени от известната световна природозащитна организация. Презентацията на британския гост бе посрещната с голям интерес от всичките ни преподаватели и ще бъде основа за съвместна работа, свързана с екологичното образование на нашите деца.

“Вярваме, че BRITANICA Park School е сред училищата, които са вдъхновени да създават промяна и които обръщат специално внимание на образованието, посветено на опазването на природата и изграждането на устойчиво бъдеще. Целта ни е да представяме опита на WWF в сферата на устойчивото развитие и да поставим началото на обща образователна програма, посветена на изграждането на връзка между децата и природата”, казаха представителите на WWF България, отправяйки към нас покана за срещата.

Мат Ларсън-Доу представи пред аудиторията сериала Our Planet, съвместен проект на WWF с Netflix, в който по визуално вълнуващ начин са показани проблемите, които заплашват нашият общ дом – Земята, и ролята на човека в тяхното разрешаване. Филмът е насочен към деца и младежи от всички възрастови групи. Учителите могат да използват отделни части от него в класната стая във връзка с различни часове и проекти. „Целта е нашите деца да разберат какво се случва със света в момента и да бъдат подготвени по най-добрия начин да действат за разрешаване на проблемите. Трябва да разбират, че всичко е свързано и взаимнозависимо“, каза Ларсън-Доу.

Той представи ролева игра, базирана на метода Problem Solving, която преподавателите също могат да използват в часовете си. В нея децата влизат в ролите на експерти и световни лидери, които трябва да обсъдят и предложат решения на определен екологичен проблем. Друг интересен ресурс, изготвен от WWF, за да бъде предоставен от преподаватели и родители, е приложението за телефони Seek. То дава възможност децата да сканират растения, насекоми и животни с телефоните си и да получават отговор на въпроса „Какво е това?“. Приложението помага на учениците да опознаят света около себе си и стимулира любопитството им към заобикалящата ги среда.

В образователната програма на WWF е заложено и схващането, че всяко училище може да бъде модел за устойчив начин на живот не само за своите ученици, а и за техните семейства и цялото общество. Радваме се, че разполагаме със сериозна база за това! BRITANICA Park School има минимален въглероден отпечатък, благодарение на собствената ни фотоволтаичната система, разположена на покрива, на модерните системи за пречистване на въздуха и водата, на големия озеленен двор и това, че се намираме в полите на Витоша.

Нашата цел е да подкрепяме учениците да поемат отговорност за своето бъдеще и да израстват като граждани, които са подготвени да взимат решения и имат воля за промяна. „За нас срещата беше много интересна. Надяваме се тя да бъде първа стъпка за бъдеща съвместна работа и в лицето на WWF да намерим партньор за осъществяване на съвместните ни цели, свързани с екологичното образование на децата!“, каза директорката на училището Диляна Божинова.