Детска градина The Castle

Фокус на програмата в нашата детска градина е „Детето в центъра“. Чрез творческите проекти децата развиват креативно мислене и придобиват увереност в изразяване на собствените си идеи.

Чуждите езици се учат естествено и с лекота на възраст до 6 години. Ето защо при нас английският език не е цел на обучение, а е средство за общуване. Ние сме убедени и нашата работа доказва, че ранното въвеждане в мелодиката на чуждия език е най-добрият начин той да бъде усвоен чрез проговарянето и разбирането на езика по естествен път.

Извършваме ежедневните дейности на двата езика – български и английски, насърчавайки любознателността на детето в различни ситуации.

При децата от първа група няма обособени отделни уроци. Различните занимания преливат едно в друго и се базират на естествената способност на детето да играе и да твори.

Активностите за по-големите са насочени към социалните им умения, развитие на математическо и логическо мислене и всички подготвителни занимания за четене и писане.

Творчеството е ключов подход в нашето ежедневие. Програмата е съобразена с водещата методика Reggio Emilia Approach, поставяща детето и неговите нужди на първо място. Не системата, и не целта, а самото то – с неговия потенциал, който чака да бъде открит и разгърнат чрез многоезичното обучение, са основата за насърчаване на творческите му заложби. Чрез различни художествени проекти в нашите работилници „Да изпеем приказка!” и „Театрална работилница” помагаме на децата да развият личното си светоусещане за заобикалящата ги среда. Нашите педагози дават примери, помагат при правенето на проекта, но оставят важната и основната работа по художествената дейност като избор и личен усет на отделното дете.

Ние спазваме правилата за правилно поведение и етикет (как да се държим в театралната зала и на изложба, как да разговаряме и изказваме мнение, да изслушваме търпеливо и да задаваме въпроси, да умеем да си служим с правилните прибори, да подреждаме и аранжираме маса за хранене, цветя, подаръци и много други „златни“ правила). Поднесени под формата на игра, етикетът на правилното поведение се заучава лесно и става част от всекидневието. Така добрите маниери стават естествена част от изразяването на децата.

В програмата се включват и кратки походи, по време на които децата се учат да се ориентират в природата и да я опознават. Усвояват различни умения, необходими за по-дълъг престой в гората. Участват в различни игри, свързани с екологията и опазването на околната среда. В тези занимания децата усвояват също практични умения за справяне в трудни ситуации, научават правилата за поведение в природата, полезни съвети за необичайни явления (как и какво да правят по време на буря, дъжд и мъгла, как да разчитат знаците на маркировката и др.).

Денят в детската градина
Децата могат да влязат в зоната на детската градина в 8:00 часа.
Програмата започва в 8:30 часа и продължава до 17:30 часа.
Програмата на децата от предучилищните групи (6-7 годишни) започва в 8:30 часа и продължава до 16:30 часа.

Здравословно хранене
На децата се осигурява здравословна и вкусна храна, която да е богата на необходимите за организма полезни вещества – витамини, минерали и фибри. Тя отговаря на всички стандарти за качество и хигиена.
Децата се хранят 5 пъти дневно:

· сутрешна закуска;
· две междинни закуски – плод или зеленчук;
· обяд – на обяд децата могат да избират между първо и второ или да си вземат и двете, осигурени са и допълнителни порции;
· следобедна закуска.

На разположение на децата има food corner, винаги зареден с пресни плодове и зеленчуци, от които могат да си взимат, когато пожелаят. Целта ни е да им създадем навик да приемат всекидневно много плодове и зеленчуци.
В детската градина държим не само на здравословния подбор на меню, но и на естетиката при хранене. Децата са в приятна обстановка, използват два вида салфетки – текстилни и от хартия, знаят тяхното предназначение и начин на употреба, служат си с пълния набор от прибори. Научават се да се хранят бавно, спокойно и с наслада.

Здраве
Детската градина осигурява постоянно медицинско наблюдение и ежедневни прегледи. Медицинският кабинет е перфектно оборудван. Специалистът, който се грижи за децата ви, има дългогодишен опит в областта на педиатрията. Той е ангажиран с това да наблюдава процеса, да осигурява безопасността и да има готовност за реакция през цялото време. Грижи се както за физическото здраве на децата (хигиена на храната и помещенията, температура и влажност на въздуха, ежедневни профилактични здравни прегледи), така и за тяхното цялостно развитие.