Детска градина The Castle

Прием в детската градина

Уважаеми родители, Прием на документи за учебната 2024/2025  година:

  • за Втора подготвителна група (деца, родени през 2018 г.) от 24.10.2023 г.
  • за Първа подготвителна група (деца, родени през 2019 г.) от 24.10.2023 г. 

Необходими стъпки за прием: 1. Попълнено Заявление за прием, което може да намерите по-долу. 2. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема, и родителите. 3. Пробен ден/дни с бъдещия ученик след заплатена административна такса от 200 евро. 4. Сключване на договор и заплащане на първа вноска и учебни ресурси спрямо избрания финансов план в рамките на 5 дни след излезлите резултати от пробния ден. Детската градина на BRITANICA Park School не разполага с яслена група и не приемаме деца, родени след 2021 г. Учебната година започва на 01.09. и приключва в края на май (с опция за летни месеци при нас). Август е почивен месец.

Фокус на програмата в нашата детска градина е „Детето в центъра“. Чрез творческите проекти децата развиват креативно мислене и придобиват увереност в изразяване на собствените си идеи. Чрез игри и различни активности развиваме логиката и критичното мислене.

Двуезична система на обучение
Чуждите езици се учат естествено и с лекота на възраст до 6 години. Ежедневната употреба на езика от ранна детска възраст потапя децата в богата чуждоезикова среда. Ключово е детският слух да се настрои на вълните на мелодията на езика и да се натрупа пасивен речник. Това дава стабилна основа за пробуждането и на активния в момент, строго специфичен за всяко дете.

Вярваме, че освен чуждия език, правилното изразяване и мислене на майчиния също е от ключово значение за успешното развитие на всяко дете. Извършваме ежедневните дейности на двата езика – български и английски, насърчавайки любознателността на детето в различни ситуации.

При децата от първа група няма обособени отделни уроци. Различните дейности се преливат една в друга и се базират на естествената способност на детето да играе и да бъде творец.

Активностите за по-големите са насочени към социалните им умения, развитие на математическо и логическо мислене и всички подготвителни занимания за четене и писане.

Методите
Детската ни градина e сред първите в България, които прилагат проектно-базираното обучение в подготвителните групи. Тематичните проекти обединяват както знанията на децата, така и уменията им да са самостоятелни и креативни.

Чрез създаване и представяне на проекти правим крачка към това децата да осмислят и оценяват наученото.

Интердисциплинарният подход дава възможност да погледнем към общи цели и да ги предадем чрез послание, което е близко до мисленето и разбирането на децата. Интердисциплинарна е и екипната работа в The Castle – основни преподаватели, преподаватели по музика, танци, други изкуства и спорт работят заедно по представянето на идеи, знание, ценности и умения, стигайки до тях през различни пътища и средства.

При обучението на децата в градината използваме методи като групова работа и практически подход (Hands-on Learning), така и отделяме време на индивидуалното отношение.

Индивидуалната работа се осъществява периодично през целия обучителен процес. По този начин формираме и качествена обратна връзка и оценка за следващия етап на обучение.

Заниманията ни са наситени с различен тип литературни произведения, с които обогатяваме лексиката – приказки, фолклорни песни и гатанки, разкази, театрални постановки и откъси от произведения на световната класика и съвременната литература за деца. Книжките, които четем заедно, са както на български, така и на английски език. Предаваме познание чрез общуване и през призмата на литературни произведения. Провокираме въпроси и любопитство у децата, както и любов към книгата, която ще пренесат в училище.

Нашият екип от учители и възпитатели обръща особено внимание на преподаването на добродетели. За нас е важно да формираме ясна представа у децата за ценности като любов и истина. В нашите часове няма заповедност – ние използваме изрази като „Хайде заедно!“ и „Ще ти помогна да се справиш сам!“.

В програмата ни са включени специални похвати за развитие на критичното мислене, за да достигнат децата сами до природна закономерност или даден извод. Това се случва чрез опит, експерименти и лично преживяване.

Творчески адаптираме най-доброто от българската образователна програма.

Застъпените учебни дисциплини са:
· Български език и литература;
· Социален свят;
· Природен свят;
· Математика.

Творчеството е ключов подход в нашето ежедневие.

Ателие „Изкуства“ и „Музикална приказка“ – чрез различни художествени, музикални и театрални занимания помагаме на децата да развият личното си светоусещане за заобикалящата ги среда.

Етикет
Ние спазваме правилата за правилно поведение и етикет (как да се държим в театралната зала и на изложба, как да разговаряме и изказваме мнение, да изслушваме търпеливо и да задаваме въпроси, да умеем да си служим с правилните прибори, да подреждаме и аранжираме маса за хранене, цветя, подаръци и много други „златни“ правила). Поднесен под формата на игра, етикетът за правилното поведение се заучава лесно и добрите маниери стават естествена част от изразяването на децата и от всекидневието им.

Извън градината
В програмата се включват и кратки походи, по време на които децата се учат да се ориентират в природата и да я опознават. Усвояват различни умения, необходими за по-дълъг престой в гората. Участват в различни игри, свързани с екологията и опазването на околната среда. В тези занимания децата усвояват също практически умения за справяне в трудни ситуации, научават правилата за поведение в природата, полезни съвети за необичайни явления (какво и как да правят по време на буря, дъжд и мъгла, как да разчитат знаците на маркировката и др.).

Обратна връзка
Държим да Ви изпратим своите наблюдения от деня на детето и да Ви направим част от света на The Castle. Ценим и я използваме като един от най-важните начини да бъдем партньори и да гледаме в една посока с Вас.

Денят в детската градина
Децата могат да влязат в зоната на детската градина в 8:00 часа.
Програмата започва в 8:30 часа и продължава до 17:30 часа.
Програмата на децата от предучилищните групи (6-7 годишни) започва в 8:30 часа и продължава до 16:30 часа.

Здравословно хранене
На децата се осигурява здравословна и вкусна храна, която да е богата на необходимите за организма полезни вещества – витамини, минерали и фибри. Тя отговаря на всички стандарти за качество и хигиена.

Децата се хранят 5 пъти дневно:
· сутрешна закуска;
· две междинни закуски – плод или зеленчук;
· обяд – на обяд децата могат да избират между първо и второ или да си вземат и двете, осигурени са и допълнителни порции;
· следобедна закуска.

На разположение на децата има food corner, винаги зареден с пресни плодове и зеленчуци, от които могат да си вземат, когато пожелаят. Целта ни е да им създадем навик да приемат всекидневно много плодове и зеленчуци.

В детската градина държим не само на здравословния подбор на меню, но и на естетиката при хранене. Децата са в приятна обстановка, използват два вида салфетки – текстилни и от хартия, знаят тяхното предназначение и начин на употреба, служат си с пълния набор от прибори. Научават се да се хранят бавно, спокойно и с наслада.

Здраве
Детската градина осигурява постоянно медицинско наблюдение и ежедневен медицински филтър. Медицинският кабинет е перфектно оборудван. Специалистът, който се грижи за децата Ви, има дългогодишен опит в областта на педиатрията. Той е ангажиран с това да наблюдава процеса, да осигурява безопасността и да има готовност за реакция през цялото време. Грижи се както за физическото здраве на децата (хигиена на храната и помещенията, температура и влажност на въздуха, ежедневни профилактични здравни прегледи), така и за тяхното цялостно развитие.

Екипът ни се допълва с логопед, който работи с децата в самата детска градина при възникнала нужда.

Учебна година
Нашата учебна година започва на 1-ви септември и приключва на 30-ти май. Месеците юни и юли са посветени на лятна академия и още занимания в градината и на октрито. Родителите могат да изберат дали детето да продължи да ни посещава в един или два от тези месеци.

Месец август е почивен за детската ни градина.

Нашият екип е подготвен да пресъздава по нов начин образователната система, за да имаме щастливи и успяващи деца.

 

Подготовка за първи клас

Приоритет в работата ни е да подготвим уверени, мислещи и готови за първи клас деца. Трите години в градината надграждат постепенно както знания, така и умения. Във 2-ра подготвителна (четвърта) група децата правят основната си подготовка за училището ни. Включваме разширена подготовка по български и английски език, по време на която децата започват да изучават уменията четене и писане и на двата езика.

Обръщаме особено внимание на математиката с два различни модула – математика за предучилищна възраст и Jump Math – занимания за развитие на логиката, които преминават на английски език. Вярваме, че освен основните аритметични знания и термини, нужни за първи клас, децата трябва да изградят едно добро логическо и математическо мислене, за да се справят успешно с предмета в училище.

Не на последно място, развиваме училищните навици и правим прехода от градината към училището плавен. Постепенно променяме графика на децата, интензитета на работа, времето за седене на чин, атмосферата в класната стая. Насърчаваме децата да са отговорни за собствените си учебници и работно място, да следват по-сложни инструкции и да работят добре в малки групи.

Във 2-ра подготвителна група децата се запознават с различни педагози, които отговарят за отделните части на обучението им – българска програма, английска програма, музика, спорт и математика.

Приемът в BRITANICA Park School започва в предучилищна група, където децата получават нужната подготовка за първи клас в нашето училище.

Приемът в първа и втора предучилищна група за учебната 2023/2024 година приключи.