Гимназия

Високи стандарти, глобална перспектива, подкрепяща и развиваща се общност.

BRITANICA Park School е част от международната общност на IB училищата. Като IB World School, ние споделяме обща философия с над 5000 училища по света. Заедно сме поели ангажимент чрез прилагане на ориентирана към бъдещето учебна програма да подготвяме активни, търсещи, знаещи и грижовни млади хора, които работят за създаването на по-добър свят, основан на разбиране и уважение. В 11. и 12. клас нашите гимназисти имат избор да се обучават по една или две учебни програми, което им дава възможност да получат и две дипломи – българска диплома за средно образование и международно признатата IB Diploma.

Учене и преподаване: подходи
В гимназията на BRITANICA Park School предизвикваме нашите гимназисти със сериозна академична програма, изискваща усилена работа и самоподготовка, като в същото време работим за развитие на личностните качества на младежите.
Чрез самостоятелни и групови научни изследвания и фокусирани интердисциплинарни проекти създаваме условия за развитие на умения за критично мислене и търсим приложение на знанията. В основата на тези проекти стоят реални глобални казуси и проблеми, изискващи задълбочен анализ и креативен подход при генерирането на идеи за тяхното преодоляване. По подобни проекти например работят нашите десетокласници в часовете си по биология и химия, в търсене на решение на сериозни екологични изпитания, като “Как да намалим негативния ефект от индустриалното замърсяване върху качеството на питейната вода?”, “Как да рециклираме успешно масовите електронни устройства?”, “Как да намалим въглеродния отпечатък на училището ни?” и др.
През активна работа, дискусии и споделяне, нашите гимназисти растат толерантни, отворени към различните гледни точки и перспективи.
Фокусът на учене при нас е не само върху фактите, а върху причините и последствията от тях, върху научените уроци и възможностите за позитивна промяна. Провокираме учениците да бъдат активни и да не спират до предлагането на решения.

Учебна програма
В гимназиалния етап на BRITANICA Park School работим по учебен план за разширено изучаване на чужди езици. Обучението преминава на английски език още от 8. клас. За нашите гимназисти той е не просто чужд език, а средство за обучение. Това им дава достъп до по-голям обем от глобални образователни и научни ресурси. Още в края на 10. клас учениците ни успешно придобиват сертификат за владеене на английски език ниво С1 (Cambridge CAE) и ниво В2 на втори чужд език (испански или немски език, DELE, Goethe-Zertifikat).
Във втори гимназиален етап (11. и 12. клас) учениците ни избират програмата, по която да се обучават: чуждоезиков профил, IB Diploma Programme или и двете. Именно този избор им дава възможност да получат и две дипломи – българска диплома за средно образование и международно признатата IB Diploma. Във втори гимназиален етап учениците ни избират и дали да задълбочат знанията си по испански или немски език, покривайки ниво C1 на втория си чужд език.
В гимназията на BRITANICA Park School прилагаме собствена програма за кариерно ориентиране. Тя започва в 8. клас, преминава през интерактивни часове, срещи с професионалисти от различни сфери (BRITANICA Park School Career Talks), посещения на университети, кариерни тестове, консултации за избор на предмети и специалности и приключва с подготовка на документите за избрания университет.

Самоподготовка
Дейностите в клас и задачите за самоподготовка изваждат гимназистите ни от зоната им на комфорт, насърчават ги да поемат риск и да излязат от утъпканите пътища на учебниците, да намерят своя начин за справяне. Самоподготовката на гимназистите цели да провокира самостоятелно мислене и прилагане на знанията в различна среда. Учи ги да не се отказват при неуспех, а да търсят алтернативи.
Основно качество, необходимо за успех при нас, но и във всеки университет или професионална сфера, е умението да организираш ефективно себе си и своето време, да подредиш деня си така, че да можеш да вместиш всички академични, социални и лични ангажименти. Подкрепяме своите ученици в изграждането на това умение, учим ги да приоритизират, да правят своите графици с мисъл за важното, да бъдат гъвкави и балансирани.

Училищен ден
Учебните часове започват в 8:00 часа. В три от дните през седмицата програмата приключва в 16:30, а в останалите два – в 14:40. След учебните часове гимназистите могат да посещават спортни дейности, да се срещнат с преподавател за консултация, да се включат в доброволчески програми или програми за личностно развитие (БМЧК, Международна награда на херцога на Единбург) или просто да останат да работят в училищната библиотека.

Здраве
Грижим се учениците ни да растат в добре защитена и спокойна среда. Работим с квалифицирано медицинско лице, което всеки ден осигурява медицински контрол и следи за дезинфекцията на всички повърхности в училището. Разполагаме с перфектно оборудван медицински кабинет.