Начално училище

Фокус на нашето начално училище е да осигурим топла семейна среда, развиваща креативността и зачитаща уникалните характеристики на всяко дете! Ученето чрез преживяване и работата по проекти са нашият оригинален начин да подкрепим развитието на учениците.

Училището е мястото, където децата прекарват по-голямата част от времето си и това предполага индивидуален подход към всяко дете, зачитането на неговите усилия и способности, на уникалния му начин на учене.

Програмата за начално училище, създадена от екипа на BRITANICA Park School за учениците от 1-ви до 4-ти клас, осигурява здравословна среда, близка до семейната. Тя подпомага децата в усвояването на знания, формиране на умения за учене, натрупване и споделяне на опит, стимулира генерирането на идеи. Програмата залага на учене чрез преживяване, развива способности за разрешаване на проблеми и вземане на решения. Средата насърчава учениците да откриват света, който ги заобикаля, като ги подтиква да задават въпроси, както и да осмислят активностите в ежедневието си.

Холистичният подход, използван от нашите учители, поставя детето в центъра на учебния процес и приема различието на всяко едно като изключителна ценност. Многообразието от уникалните им личности позволява по-голямо разнообразие от идеи и преживявания. Позитивната среда в училището създава условия за изграждане на отношения на уважение и толерантност между децата, което подпомага тяхното обучение.

За да могат да откриват света с любопитство, децата ще създават свои проекти. Обучението, базирано на проекти (Project-based Learning) позволява на децата да разширят познанията си по различни теми, както и да развиват креативността и въображението си. Работата с други деца в екип изгражда отношения на взаимно уважение и толерантност. Чрез различни проекти – като например създаване на илюстрации, изработване на макети, измисляне на друг край на история, писане на сюжет на фона на музика – се изгражда цялостен образ за изучаваните теми. Това позволява достигането до уникалния начин на учене на всяко дете, независимо дали то се учи по-лесно, използвайки ръцете си, или пък възприема визуално по-бързо информацията.

Учим за света около нас и чрез истински опит и експерименти, като например децата в 3-ти и 4-ти клас отглеждат и се грижат за зеленчуците в тяхната градина на зеления покрив на училището. Това преживяване им помага да формулират смислени въпроси, предизвиква любопитство у тях и ги свързва с природата. По този начин научават и за здравословния начин на живот, каква храна е полезна и пълноценна.

Също така отделяме специално внимание на физическата активност на децата в началното училище, тъй като тя дава основа за изграждане на здравословен начин на живот от ранна възраст. Със спорта и с различните игрови дейности те развиват постоянство, дисциплина, умение за работа в екип и стремеж към постигане на определена цел. По време на училищния ден децата прекарват почивките си изграейки навън. В училището се организират различни клубове по спорт, като футбол, танци, баскетбол, войлебол, тенис на корт, художествена гимнастика, айкидо.

Основните предмети включват: Математика, Английски език, Български език и литература, Човекът и обществото, Човекът и природата (3-4 клас), Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Физическо възпитание.

Училищен ден
Учебният ден започва в 08:00 часа и приключва в 16:30 часа.

Хранене и почивки
Ние сме убедени, че учениците трябва да се хранят здравословно и да прекарват почивките си на открито. Здравословното хранене и удоволствието от свободното време навън са важна част от изграждането на здравословен начин на живот.
В училищната кафетерия се приготвя междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска, като учениците използват своя индивидуален акаунт, който се захранва от родителя. Децата могат и да носят своя храна от вкъщи в кутия за обяд.

Домашна работа
Домашната работа обикновено включва четене, правилно изписване на думи или кратки задачи по математика. Самостоятелната работа у дома може да включва различни задачи, развиващи уменията на децата да търсят информация или такива, които стимулират тяхното въображение. Домашната работа допринася за изграждането на навици за учене.

Осигурен е всекидневен медицински контрол и консултации с психолог и логопед. Всичко това допринася за сигурността и спокойствието на детето и родителите.

Подготовка за първи клас

Приоритет в работата ни е да подготвим уверени, мислещи и готови за първи клас деца. Трите години в градината надграждат постепенно както знания, така и умения. В предучилищна (четвърта) група децата правят основната си подготовка за училището ни. Включваме разширена подготовка по български и английски език, по време на която децата започват да изучават уменията четене и писане и на двата езика.

Обръщаме особено внимание на математиката с два различни модула – математика за предучилищна възраст и Jump Math – занимания за развитие на логиката, които преминават на английски език. Вярваме, че освен основните аритметични знания и термини, нужни за първи клас, децата трябва да изградят едно добро логическо и математическо мислене, за да се справят успешно с предмета в училище.

Не на последно място, развиваме училищните навици и правим прехода от градината към училището плавен. Постепенно променяме графика на децата, интензитета на работа, времето за седене на чин, атмосферата в класната стая. Насърчаваме децата да са отговорни за собствените си учебници и работно място, да следват по-сложни инструкции и да работят добре в малки групи.

В предучилищна група децата се запознават с различни педагози, които отговарят за отделните части на обучението им – българска програма, английска програма, музика, спорт и математика.

Прием за предучилищна група

Приемът в BRITANICA Park School започва с предучилищна група, където децата получават нужната подготовка за първи клас в нашето училище.

След 15.11.2021 г. започваме да разглеждаме документи за Прием за учебната 2022/23 г. за деца, родени през 2016 г.

Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което може да намерите тук.
2. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема и родителите.
3. Пробен ден/дни с бъдещия ученик.
4. Обратна връзка след пробния ден, както и решение за прием се дават до три работни дни след срещата с детето.
5. На родителите се предоставят договор и условия за обучение в ЧДГ BRITANICA към BRITANICA Park School, а мястото се пази още три работни дни след изпращане на информацията.
5. Сключване на договор и заплащане на първа вноска и административна такса спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни от сключване на договора.