Начално училище

Фокус на обучението ни в начален етап е да осигурим трайни знания и навици, стабилност в умението за учене в среда, развиваща креативността и зачитаща уникалните характеристики на всяко дете. Ученето чрез преживяване и работата по проекти са нашият начин да подкрепим развитието на учениците.

Училището е мястото, където децата прекарват по-голямата част от времето си. Обучението от 1-ви до 4-ти клас формира образователните навици и поставя основата за по-нататъшно развитие.

Методите
Програмата, създадена от екипа на BRITANICA Park School за най-малките ни ученици, осигурява подкрепяща и топла среда, като същевременно спомага децата да се научат на последователност и отговорност. В нейната основа е заложено ученето чрез преживяване, а целта ù е да развие способностите за разрешаване на проблеми и вземане на решения, които са едни от най-важните умения на 21. век. Приятелската и екологична среда, която осигурява училището ни, насърчава учениците да опознават света, който ги заобикаля, като ги подтиква да задават въпроси, както и да осмислят активностите в ежедневието си.

Холистичен подход
Холистичният подход, използван от нашите учители, поставя детето в центъра на учебния процес. Многообразието от уникални личности в клас позволява по-голямо разнообразие от идеи и преживявания. В същото време уважаваме индивидуалните характеристики на всяко дете, неговите усилия и способности, както и присъщия му начин на учене. По този начин подпомагаме учениците си в усвояването на знания, формиране на умения за учене, натрупване и споделяне на опит, стимулираме генерирането на идеи.

Основни предмети
Основните предмети, които децата изучават, са: Математика, Английски език, Български език и литература, Човекът и обществото, Човекът и природата (3-4 клас), Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Физическо възпитание.

Английският език е част от ежедневието на децата. Фокусираме се върху изграждането на основни езикови умения и постоянна употреба на езика, за да могат децата да го усвоят естествено и да го използват без притеснения. По време на началното си образование учениците на BRITANICA Park School се явяват на изпитите за детските сертификати на Cambridge, а отличните резултати им помагат да изградят самочувствие и ги мотивират да продължават да дават най-доброто от себе си.

Проектобазирано обучение
В ядрото на методиката ни е заложено и иновативното обучение, базирано на проекти (Project-Based Learning). То позволява на малчуганите да разширяват познанията си по различни теми, както и да развиват креативността и въображението си. Работата с други деца в екип изгражда отношения на взаимно уважение и толерантност. Чрез различни проекти – като например създаване на илюстрации, изработване на макети, измисляне на собствен край на дадена история, писане на сюжет на фона на музика – се изгражда цялостен образ за изучаваните теми в часовете по различните предмети. Това благоприятства достигането до специфичния начин на учене на всяко дете, независимо дали то се учи по-лесно, използвайки ръцете си, или възприема информацията по-бързо чрез визуални средства.

Опит и експерименти
Вярваме, че най-добрият начин да научиш нещо е с опит и експерименти. Например децата в 3-ти и 4-ти клас отглеждат и се грижат за зеленчуците в тяхната градина на зеления покрив на училището. Това преживяване предизвиква у тях любопитство, помага им да формулират въпроси и ги свързва с природата. По този начин научават и за здравословния начин на живот – каква храна е полезна и пълноценна.

Любов към четенето и книгите
Заниманията ни включват изучаването на много и различни литературни произведения, защото четенето на книги и тяхното осмисляне е ключово за развитието на всяко дете. Затова не само запалваме любовта към книгите, но и прилагаме специфични техники, с които децата възприемат текста по-добре. Работата с книга под различни форми е ежедневие и важна част от училищния живот.

Друг приоритет в първите години на обучението на децата е развитието на логическото и математическо мислене.

Креативност и развитие на творческите идеи
Ние, от BRITANICA Park School, вярваме, че академичната подготовка трябва да бъде съпътствана от дейности, развиващи креативните способности на всяко дете. Оригиналните идеи, както и нестандартните решения са ценни инструменти, които помагат в целия ни живот. Работата, свързана с изкуство, балансира обучителния процес, обогатява общата култура и развива хармонично личността. Всяка седмица нашите ученици имат различни занимания в определена област на изкуството.

Физическа активност
Отделяме специално внимание на физическата активност на децата в началното училище, тъй като тя дава основа за изграждане на здравословен начин на живот от ранна възраст. С различните игрови дейности те развиват постоянство, дисциплина, умение за работа в екип и стремеж към постигане на определена цел. По време на училищния ден децата прекарват почивките си играейки навън.

Домашна работа
Домашната работа обикновено включва четене, правилно изписване на думи или решаване на задачи по математика. Самостоятелната работа у дома може да включва различни задачи, развиващи уменията на децата да търсят информация, или такива, които стимулират тяхното въображение. Домашната работа допринася за изграждането на навици за учене и затвърждаване на вече наученото в училище.

Училищният ден
Учебният ден започва в 08:00 часа и приключва в 16:30 часа.

Хранене и почивки
Сред приоритетите ни е учениците да се хранят здравословно и да прекарват почивките си на открито, защото те са важна част от изграждането на здравословен начин на живот.
В училищната кафетерия осигуряваме междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска, като храната се подготвя на място в професионална кухня и от екип специалисти. Гордеем се с нашата вкусна, балансирана и натурална храна. Всеки родител може сам да избере дали детето му да се възползва от нашето седмично меню. В началото на годината малчуганите получават индивидуални акаунти, които се захранват от родителите им, които могат да изберат кои точно ястия да консумират децата им. Всеки ден осигуряваме вегетарианско и меню с месо. Децата могат и да носят своя храна от вкъщи в кутия за обяд.

Здраве
Грижим се учениците ни да растат в добре защитена и спокойна среда. Работим с квалифицирано медицинско лице, което всеки ден осигурява медицински контрол и следи за дезинфекцията на всички повърхности в училището. Разполагаме с перфектно оборудван кабинет.

Екипът ни се допълва и от психолог, който е насреща за консултации по всяко време през деня, както и логопед, който работи с учениците при необходимост.

Подготовка за първи клас

Приоритет в работата ни е да подготвим уверени, мислещи и готови за първи клас деца. Трите години в градината надграждат постепенно както знания, така и умения. В предучилищна (четвърта) група децата правят основната си подготовка за училището ни. Включваме разширена подготовка по български и английски език, по време на която децата започват да изучават уменията четене и писане и на двата езика.

Обръщаме особено внимание на математиката с два различни модула – математика за предучилищна възраст и Jump Math – занимания за развитие на логиката, които преминават на английски език. Вярваме, че освен основните аритметични знания и термини, нужни за първи клас, децата трябва да изградят едно добро логическо и математическо мислене, за да се справят успешно с предмета в училище.

Не на последно място, развиваме училищните навици и правим прехода от градината към училището плавен. Постепенно променяме графика на децата, интензитета на работа, времето за седене на чин, атмосферата в класната стая. Насърчаваме децата да са отговорни за собствените си учебници и работно място, да следват по-сложни инструкции и да работят добре в малки групи.

В предучилищна група децата се запознават с различни педагози, които отговарят за отделните части на обучението им – българска програма, английска програма, музика, спорт и математика.

Прием за предучилищна група

Приемът в BRITANICA Park School започва с предучилищна група, където децата получават нужната подготовка за първи клас в нашето училище.

След 01.11.2021 г. започваме да разглеждаме документи за Прием за учебната 2023/24 г.

Необходими стъпки за прием:
1. Попълнено Заявление за прием, което може да намерите тук.
2. Индивидуална среща между представител на нашия екип, отговарящ за приема и родителите.
3. Пробен ден/дни с бъдещия ученик.
4. Обратна връзка след пробния ден, както и решение за прием се дават до три работни дни след срещата с детето.
5. На родителите се предоставят договор и условия за обучение в ЧДГ BRITANICA към BRITANICA Park School, а мястото се пази още три работни дни след изпращане на информацията.
6. Сключване на договор и заплащане на първа вноска и административна такса спрямо избрания финансов план в рамките на 5 работни дни от сключване на договора.