Прогимназия

Фокусът на обучението в прогимназиален етап е развитие на критично и самостоятелно мислене у учениците, способност за вземане на решения и ангажираност, отговорност към собственото им образование, академична подготовка с високи стандарти.

Прогимназиалните години са преход от детството към юношеството. За да могат децата успешно да преминат през този период, трябва да им бъдат предоставени различни възможности за откриване и експериментиране в социален и академичен аспект. Това също е и времето, в което те се учат да носят отговорност за своето академично развитие.

Прогимназиалният етап на BRITANICA Park School следва високи стандарти в академичната подготовка и изгражда нужните умения и качества у учениците за успешно преминаване в гимназиален етап.

Методите
В прогимназиалната програма е заложено обучение, базирано на проекти (Project-Based Learning) и решаване на реални казуси с цел изграждане на умения за формиране на критично и аналитично мислене, генериране на идеи за справяне с проблеми и способности за управление на цялостни процеси.

Чрез индивидуална и екипна работа учениците правят проучвания по теми, генерират идеи и ги прилагат на практика в реални условия или такива, близки до реалността.

За да могат да изградят цялостен образ за изучаваните теми, в учебната програма се включват интердисциплинарни връзки, които помагат на учениците да разберат и затвърдят материала по-добре. Така например, когато в часовете по география и икономика изучават страните в Азия, по математика ще пресметнат лицето на формата на Великата китайска стена или пък обема на най-големия язовир в света „Три клисури“, а в часовете по изкуство учениците ще приложат техники в рисуването и скулптурата, типични за Япония или Китай.

Децата ще имат възможност и да разгръщат академични теми чрез различни научни експерименти, които ще се провеждат в специално оборудвани за целта класни стаи – лаборатории.

Програмата
Програмата, създадена от екипа на BRITANICA Park School за учениците от 5-и до 7-и клас, предоставя среда и възможности за разкриване на силните страни от характера; за обогатяване на знанията и уменията; за академична подготовка на високо ниво с поглед към гимназия; за развитие на личния потенциал и осъзнаване на ролята в обществото.

Основни предмети, включени в програмата, са: Математика*, Български език и литература*, Английски език, втори чужд език (немски или испански език), История, География и икономика, Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание, Човекът и природата (5-и и 6-и клас), Физика и астрономия (7-и клас), Химия и опазване на околната среда (7-и клас), Биология и здравно образование (7-и клас).
* Учебните ни планове за 5-и и 6-и клас включват 7 часа БЕЛ и 6 часа Математика седмично, което е с по 2 допълнителни часа повече от заложеното в държавния учебен план. Учебният ни план за 7-и клас включва 7 учебни часа БЕЛ и 7 учебни часа математика седмично, което е по 2 и съответно по 3 часа повече от заложеното в държавния учебен план.
Заниманията, свързани с изкуство и спорт, съпътстват академичния план. Вярваме, че креативното мислене и изявата чрез създаване и движение са важна част от процеса на развитие на всяко дете.

Чуждоезиково обучение
Децата от прогимназия изучават разширено английски език спрямо методологията на BRITANICA. При приключване на всяко ниво те се явяват на изпит към Cambridge. Новозаписаните ученици с по-ниско ниво на езика посещават допълнителни часове, с които да напреднат и да усъвършенстват познанията си. Програмата включва часове по наука на английски език.

Задължителен елемент в програмата на прогимназиален етап е вторият чужд език, като децата могат да изберат между немски и испански език, а обучението е интензивно.

Домашна работа
Домашната работа е важна част от учебния процес, която допринася за затвърждаването на знанията и уменията на учениците. За прогимназиалната възраст домашната работа учи децата да работят самостоятелно, както и да носят отговорност за академичния си прогрес. Постоянството в изпълнение на домашната работа ги учи да бъдат организирани и да приоритизират задачите си.

Хранене и почивки
Вярваме, че децата трябва да се хранят здравословно и да прекарват почивките си навън, както и че училищната среда има голямо влияние във възпитанието на полезни навици.

Здравословното хранене и удоволствието от свободното време навън са важна част от изграждането на здравословен начин на живот.

В училищната кафетерия се стремим да осигуряваме балансирано меню, което да осигурява всички важни хранителни вещества, нужни на развиващия се детски организъм. Всеки ден екипът ни от специалисти приготвя междинна подкрепяща закуска, обяд и следобедна закуска. За да поръчат храната, учениците използват своя индивидуален акаунт, който се захранва от родителите. Учениците могат и да носят храна от вкъщи в кутия за обяд.

Училищен ден
Учебните часове започват в 8:00 часа. В три от дните през седмицата програмата приключва в 16:30, а в останалите два – в 14:40. След учебните часове децата могат да посещават клубове по интереси или консултация с преподавател при необходимост.

Здраве
Грижим се учениците ни да растат в добре защитена и спокойна среда. Работим с квалифицирано медицинско лице, което всеки ден осигурява медицински контрол и следи за дезинфекцията на всички повърхности в училището. Разполагаме с перфектно оборудван кабинет.

Екипът ни се допълва и от психолог, който помага в работата ни с децата посредством съвети и различни програми.

Нашите резултати

През всяка учебна година постиженията и резултатите на нашите ученици, както академични, така и личностни и творчески, ни дават много поводи за гордост. Тук споделяме малка част от тях, а именно резултатите, оценени от външни образователни институции в края на прогимназиалния етап на обучение – 7. клас.